Hosszú távra tervezhetnek a hallgatók

Bartha Elek oktatási rektorhelyettes és Pósánné Rácz Annamária oktatási igazgató
Bartha Elek oktatási rektorhelyettes és Pósánné Rácz Annamária oktatási igazgató - © Fotó: Derencsényi István
Debrecen – Az évnek ez az időszaka mindig sok tennivalót – és persze információigényt – hoz magával azok számára, akik felsőoktatási intézményben szeretnének továbbtanulni. Lényeges szempont lehet például, hogy a Debreceni Egyetem az agrár- és gyógyszerészeti, valamint orvos- és egészségtudományi területen a világ egyetemei között az első 2-300 között szerepel.

Az évnek ez az időszaka mindig sok tennivalót ad azok számára, akik felsőoktatási intézményben szeretnének továbbtanulni. Arról, hogy milyen lehetőségek várják őket a Debreceni Egyetemen, Pósánné Rácz Annamária oktatási igazgatót és Bartha Elek oktatási rektorhelyettest kérdeztük.

Milyen a Debreceni Egyetem elismertsége? A különböző egyetemi rangsorokban rendre jól szerepel, de rangsort készíteni nagyon sokféle szempont alapján lehet.

Bartha Elek: Az agrár- és gyógyszerészeti, valamint orvos- és egészségtudományi területen a világ egyetemei között bent vagyunk az első 2–300-ban. Modern nyelvészeti, természettudományos képzéseink, a biológia szintén kiemelkedően szerepelnek. A magyarországi felsőoktatási intézmények közül a nemzetközi rangsorok általában az első három-négy helyre sorolnak minket. Elsősorban a nemzetközi listákat figyeljük, ezeket szakszerűbbeknek és hitelesebbeknek tartjuk, mint a hazaiakat.

A világon több mint 20 ezer egyetem van, tudományos-oktatási szempontból a felső 1-3 százalékban benne lenni, úgy vélem, nagyon jó teljesítmény.”

A megszokott kínálat mellett milyen új szakokkal várja a Debreceni Egyetem a leendő hallgatóit?

Bartha Elek: Népszerű a nemrég bevezetett sport- és rekreációszervezés alapszak, a sportszervező szakirány mellé most újként lehet választani ennek a rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirányát. Olasz nyelvet eddig is tanítottunk, most pedig olasz nyelv és kultúra tanári osztatlan mesterszak is lesz. Bevezetjük az agrármérnök- és a közgazdásztanár mesterképzést; ezek és még néhány tanárszak ahhoz szükségesek, hogy középiskolában taníthasson valaki.

Pósánné Rácz Annamária: Meg kell jegyezni, hogy a szakképzésben nem elegendő csupán a szakmai ismeretekkel rendelkezni, kötelező a pedagógus szakképesítés ahhoz, hogy valaki középiskolában szaktárgyat oktathasson. Emiatt megnőtt az igény a mestertanári szakokra; tavaly az egészségügyi tanári képzésre száznál több hallgatót vettünk fel. Látszott, hogy hiány volt e szakból, ráadásul ez a képzés és még néhány másik az országban csak nálunk van. Az új szakok iránti igényt egyébként a karok folyamatosan mérik.

Melyek a legnépszerűbb szakok?

Bartha Elek: Hogy mi a népszerű, az többféle módon értelmezhető. Jelzi egy szak vagy képzési terület népszerűségét, hogy hol a legmagasabb a túljelentkezés, vagy hogy számszerűen hova jelentkeznek a legtöbben. Utóbbi tekintetben Debrecenben folyamatosan az orvos- és egészségtudományi képzések vezetnek; tavaly az összes hallgatónk 16 százaléka ott kezdte meg tanulmányait. A második legnépszerűbb a gazdaságtudományi, majd a pedagógusképzés, ezeket a műszaki terület követi. Ha konkrétan a szakokat nézzük, az általános orvosi vezet, ennek részbeni oka a külföldi hallgatók nagy száma is. Emellett az ápolás- és betegellátás vonzza a legtöbb hallgatót, e képzések két karon, öt szakirányon zajlanak. A gyógypedagógusi, a fogorvosi, a gépészmérnöki, az óvodapedagógusi szak, valamint a gazdaságtudományi és az informatikai képzési területek szakjai szintén toplistásak.

Mennyire jellemző ma a divatszakok megléte? Volt időszak, amikor rendkívül sokan jelentkeztek mondjuk jogásznak vagy médiaképzésekre.

Bartha Elek: Szinte minden képzési területen vannak slágerek, a mi egyetemünkön például a Műszaki Karon a gépészmérnöki szak, vagy ilyen az informatika. Meg kell mondani, utóbbira még több hallgatót is fel tudnánk venni. A bölcsészeknél a pszichológiát említhetem, és a gazdasági szakok is rendkívül népszerűek, ide általában igen magas pontszámmal lehet bekerülni.

Vannak-e eszközeik arra, hogy a hiányszakmák felé tereljék a hallgatókat?

Pósánné Rácz Annamária: Maguk a karok folyamatosan, kellő intenzitással promotálják a saját szakjaikat a középiskolások körében; figyelembe véve a munkaerő-piaci igényeket is, hiszen senki sem diplomás munkanélkülinek szeretne tanulni.

uni

A főépület | Fotó: Derencsényi István

Különböző ösztöndíj-lehetőségekkel igyekszünk motiválni a jelentkezőket. A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj a pedagógusképzésben résztvevőknek nyújt nagy segítséget tanulmányaik támogatásában, megélhetésükben. Léteznek az egyetem partnerszervezetei által alapított ösztöndíjak is, amelyek speciális kimagasló tanulmányi eredményhez, művészeti tevékenységhez, sportteljesítményhez, közéleti tevékenységhez vagy szociális feltételekhez kötik a támogatás odaítélését, ezek mind-mind a hallgatók érdekeit szolgálják. A különböző ösztöndíjak mértéke 30 ezertől akár 170 ezerig forintig is terjedhet félévenként, de ennél magasabb összeghez juthatnak a Klebelsberg-ösztöndíjasok. Gyakran nem is annyira az összeg motiváló, hanem az, hogy hosszabb távra tervezhet a diák, akár a teljes képzési ciklus ideje alatt támogathatja őt például egy adott cég. A hiányszakmák felé orientálás jó eszköze a duális képzés, amelynek keretében a hallgató a gyakorlati ismereteket, tudást külső szervezetnél szerezheti meg. Számos céggel kötött az egyetem együttműködési megállapodást, ezek a hallgatókat a gyakorlati idő alatt végzett munkájukért díjazásban részesítik. Ez a forma egyre népszerűbb a hallgatók körében, annak ellenére is, hogy nem könnyű, hiszen egész évben dolgoznak vagy tanulnak.

Milyen tehetséggondozó, illetve doktori programokban vehetnek részt a Debreceni Egyetem hallgatói?

Bartha Elek: A tehetséges hallgatók támogatásában a Debreceni Egyetem mindig is élen járt az országban: a kilencvenes években itt volt hazánkban először tudományos megalapozottsággal kidolgozott tehetséggondozó program, jelenleg is működik: ez a DETEP. Több pilléren áll, nemcsak anyagi támogatást foglal magában, hanem felzárkóztatást, mentorálást, szakkollégiumok működtetését is. Utóbbit több kar együtt végzi. A szakkollégiumok keretében azok a hallgatók, akik valamely területen kimagasló tanulmányi eredményt érnek el, a kötelező tárgyakon felül külön szakmai képzést kaphatnak. S egy szervezett, egyénre szabott mentorálást is jelent, illetve szociális lába is van, mivel rendszerint valóban kollégiumban laknak a résztvevő diákok. A tehetséggondozó programjaink közé tartozik a tudományos diákköri munka. Doktori iskolából pedig az országban a Debreceni Egyetemen van a legtöbb, 24; több mint 70 doktori programmal, összesen mintegy ezer hallgatóval.

Hogyan támogatják a szociálisan rászoruló hallgatókat?

Pósánné Rácz Annamária: Működik az egyetemen a szociális ösztöndíj rendszere, a rászoruló hallgatók pályázatait a Hallgatói Önkormányzat arra jogosult szerve értékeli, bírálja el, sokféle szempont alapján; összege néhány ezer forinttól több tízezerig terjedhet. Ez anyagi segítséget ad abban, hogy kisebb legyen a lemorzsolódás. Ezt a célt támogatja szükség esetén a hallgatói mentorálás is, jellemzően olyan egyéni tanulási útvonal kidolgozásával, mely a hallgató körülményeihez és képességeihez leginkább igazodik. Jelenleg összesen 2700 szociálisan támogatott diákunk van, ami az összlétszám mintegy 10 százaléka. Ez az arány még kedvezőbb, ha figyelembe vesszük, hogy a teljes létszámban a külföldi és az önköltséget fizető hallgatók is benne vannak.

A hallgatói élet egyik fontos kérdése, hogy milyen kollégiumi elhelyezésre van lehetőség?

Bartha Elek: A Debreceni Egyetemnek 13 kollégiuma van, csaknem ötezer hellyel; az utóbbi években valamennyit felújítottuk. Magasan a legjobb ellátást tudjuk nyújtani a hazai felsőoktatási intézmények között, mennyiség és minőség szempontjából is. Ez azt jelenti, hogy az igénylők több mint 90 százalékát tudjuk felvenni, különböző komfortfokozatú kollégiumok közül választhatnak igényeik és pénztárcájuk szerint, havi 15-24 ezer forint közötti összegért.

Milyen sportolási és szórakozási lehetőségek várják a hallgatókat?

Bartha Elek: Kiemelkedő az intézmény sportélete, de ez nem meglepő, hiszen a sporttudományi képzés az egyetem tudományos és képzési stratégiájának is része. A már említett sport- és rekreációszervezés alapszak mellett létezik sportközgazdász és testneveléstanár-képzésünk is, és a jövőben növelni fogjuk ezen a területen a szakok számát. Az országban is nagy számú taggal és szakosztállyal működik egyesületünk, a DEAC. Mindehhez jelentős infrastruktúra tartozik. Hogy csak az újabbakat említsem: a Nagyerdei Stadion egy részének használói vagyunk, és most ősszel adtuk át 2600 négyzetméteren az Unifit egyetemi fitneszközpontot a legmodernebb gépekkel felszerelve, egy több mint 2 milliárd forintos beruházás eredményeként. A Sporttudományi Koordinációs Intézet szervezi az egyetemi sportéletet, a kötelező testnevelés tárgyat a hallgatóknak, és a testnevelőtanári képzés szakmai részét is.

Pósánné Rácz Annamária: Szórakozási lehetőségekből szintén bőséges a kínálat a Debreceni Egyetemen.

Szinte minden napra jut egy koncert valamelyik campuson, és a különböző méretű és technikai ellátottságú helyszínek mindenféle programot be tudnak fogadni kezdve a koncertektől, kiállításokon keresztül egészen a tehetségkutató roadshow-kig.”

A stadion épületében lévő Hall és a mellette található Víztorony nagyon népszerű, s továbbra is sokan látogatják a Lovardát, a Klinika Egyetemi Klubot vagy a „Kazánházat” is.

Hány új hallgatót tud az intézmény idén felvenni?

Pósánné Rácz Annamária: Most az általános felvételi eljárás indult el, emellett hamarosan lezárul a keresztféléves eljárás, és az általános eljárást követően pótfelvételit is szoktunk hirdetni augusztusban, mindezek során összesen 11 ezer hallgatói helyet tudnánk betölteni, ennyi a szabad kapacitásunk. Tavaly összesen 9200 hallgatót vettünk fel, aminek mintegy 20 százaléka külföldi diák; ebből az általános eljárásban mintegy 7000-et, most hasonló adatokra számítunk.

Mik a felvételizők teendői? Melyek a legfontosabb határidők, dokumentumok?

Pósánné Rácz Annamária: A legfontosabb tudnivaló, hogy csak elektronikus úton lehet jelentkezni, a felvi.hu-n található „e-felvételi” menüpont alatt, február 15-éig! Majd február 20-áig hitelesíteni kell a jelentkezésüket az érvényességhez, vagy az ügyfélkapu útján vagy kinyomtatott hitelesítési lapon. Április közepétől láthatják saját adataikat a rendszerben a jelentkezők, a hiányzó dokumentumokat folyamatosan pótolhatják egészen július 11-éig. A 2006. január 1-je után érettségizetteknek már nem kell az érettségi bizonyítványt csatolniuk, mert azt a központi nyilvántartó rendszerből átemeli az Oktatási Hivatal, és ugyanez igaz a 2003. január 1-je után szerzett, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokra is. A kötelezően feltöltendő dokumentumok esetében azonban érdemes körültekintően eljárni, mert gyakran előfordul, hogy a jelentkezők rosszul szkennelik be a meglévő dokumentumaikat, és ezért azok azonosításra alkalmatlan formában kerülnek a rendszerbe. Ilyenkor hiánypótlásra szólítják fel őket. A 2018. évi általános felvételi eljárás során a sikeres felvételhez elegendő pontszámokat, azaz a ponthatárokat július 25-én teszi közzé az Oktatási Hivatal.

HBN–SzT