Február 15-ig lehet érettségire jelentkezni

By Janvari Mark
Akt.:
Február 15-ig lehet érettségire jelentkezni
Debrecen – A érettségi vizsgákra való jelentkezés határideje február 15-e.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal illetékességi területe ez évtől már csak megyénkre korlátozódik, vagyis nem szervezi már Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben az érettségi vizsgákat. Az oktatási hivatal honlapjáról elérhetőek a jelentkezési lapok, amelyek kitöltésével kapcsolatosan Filep Miklós főosztályvezető azt kéri, ne az utolsó pillanatban tegyék meg, hiszen annyi mellékletet kell csatolni, hogy félő, kicsúsznak az időből a diákok.

Középszintű vizsgára történő jelentkezés esetén a jelentkezést befogadó középiskola szervezi meg az érettségi vizsgákat, emelt szinten a kormányhivatalé a feladat. Szintén előbbi várja a külföldi tanulókat, akik hazánkban szeretnének vizsgázni, hogy aztán itteni felsőoktatási intézményekbe juthassanak be. Filep Miklós elmondta, 100-as nagyságrendben keresik fel őket főleg romániai, erdélyi, kárpátaljai fiatalok.

Bonyolult eljárás

A nyolc éve alakult hazait Európa legbonyolultabb érettségi-rendszerének tartja a főosztályvezető. Négy állandó vizsgatárgy van, s középszinten 59, emelt szinten pedig 28 választható ötödikként – erről az oktatási hivatal honlapja informál. Tavaly három megye pedagógusait tudták bevonni a vizsgáztatásba, idén csak a megyénkbeliekre számíthatnak, ezért Filep Miklós biztatja a középiskolai tanárokat, hogy a kormányhivatalban jelentkezzenek az emelt szintű érettségiztetésben való részvételre. A körülbelül 200 vizsgabizottságba 1500 pedagógus kell, ami azt jelenti, hogy 2012-ben 150–200 új pedagógus segítsége szükséges – tudtuk meg.

HBN-BB

Adatok a vizsgázókról

Tavaly 8107 tanuló érettségizett a megyében, ebből 1900-an emelt szintű vizsgát tettek. Minden évben több a jelentkező,a külföldi is, ezért idén közel 9 ezer tanulóval számolnak, akik közül kétezren biztosan tesznek emelt szinten vizsgát.

 

HBN-BB

Érettségi vizsgák szervezése 2012. május-június

    

A 2012. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák időpontjai:

május 4. – május 25.,

 

A 2012. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák időpontjai:

június 7-június 13., június 18-29.

 

A jelentkezési határidő: február 15-e

 

Jelentkezés módja:

Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történik. A jelentkezési lapot a kormányhivatalnak vagy az érettségit szervező intézményeknek kell benyújtani.

A tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázó a kormányhivatalba nyújthatja be a jelentkezését. A kormányhivatali jelentkezési lap a www.oh.gov.hu honlapon található meg.

 

Jelentkezés helyszíne:

Tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a május-júniusi vizsgaidőszakban csak abban a középiskolában jelentkezhetnek érettségi vizsgára, amellyel a tanulói jogviszony fennáll.

Tanulói jogviszonnyal már nem rendelkező jelentkezők vagy középiskolával szakképző évfolyamon tanulói jogviszonyban álló vizsgázók – amennyiben az adott középfokú intézmény nem szervez érettségi vizsgát – a fővárosi, megyei kormányhivatalokban, vagy személyesen egy vizsgát szervező középiskolában jelentkezhetnek.

Külföldi érettségi bizonyítvánnyal rendelkező vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó évfolyamán tanulmányokat folytató vizsgázók csak a kormányhivatalokban jelentkezhetnek érettségi vizsgára.

 

Vizsgaszervezés:

Ha a vizsgázó a kormányhivatalban jelentkezik, az érettségi vizsgáját a kormányhivatal szervezi meg és értesíti a vizsgázókat az érettségi vizsga helyszínéről és pontos időpontjáról.

Középszintű vizsgára történő jelentkezés esetén a jelentkezést befogadó középiskola szervezi meg az érettségi vizsgákat.

Ha a tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázó középiskolában nyújtja be az emelt szintű érettségi vizsgára történő jelentkezését, az emelt szintű vizsgákat ebben az esetben is a kormányhivatal szervezi meg, és az intézmény értesíti a vizsgázókat az érettségi vizsga helyszínéről és pontos időpontjáról.

 

Választható vizsgatárgyak:

A következő vizsgatárgyakból kötelező érettségi vizsgát tenni:

magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, egy idegen nyelv és egy kötelezően választott vizsgatárgy.

Nem minden vizsgatárgyból lehet emelt szinten vizsgát tenni, a 2012. évi vizsgaidőszakokban abból a vizsgatárgyból tehető emelt szinten érettségi vizsga, amely a felsőoktatási felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgy Az aktuális vizsgaidőszakban emelt szinten választható érettségi vizsgatárgyak listája megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján.

59 tantárgyból lehet közép szinten, 28 tantárgyból pedig emelt szinten érettségi vizsgára jelentkezni.

 

Statisztikai adatok:

24 településen, 54 intézményben, 71 telephelyen szervezik az érettségi vizsgákat.Debrecen.
HAON.HU


hirdetés