2-es villamos: van-e igény a valódi megoldásokra?

By Janvari Mark
Akt.:
2-es villamos: van-e igény a valódi megoldásokra?
Debrecen – Kedden ülésezik a debreceni közgyűlés tulajdonosi bizottsága, amely a 2-es villamospálya-beruházás problémáinak feltárását tűzte ki célul, a projekttel kapcsolatos jelentést véleményezi.

Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz Dr. Dobrossy István és Varga Zoltán DISZ-es önkormányzati képviselő is, akik elsősorban három kérdésre keresnek választ. – Valóban kötelező volt-e másfél milliárdos előleget adni az Arcadom Zrt.-nek, amit sok hónapon keresztül úgy használhatott, hogy annak jelentős része tudomásunk szerint nem a beruházás költségeit finanszírozta? Tisztázandó, hogy valóban teljesítésnek számít-e a beruházáshoz későbbiekben felhasználandó anyagok, készletek megrendelőnél történő betárolása, ugyanis ezzel magyaráztak olyan igazolt részteljesítésekek (például a Petőfi-téri villamossín–beépítés), amelyek még – jól látható módon – nem valósultak meg. Megkérdezzük továbbá, az önkormányzat miért nem vállalt nagyobb szerepet a beruházás alvállalkozóinak határidőn belül történő kifizetése érdekében – fogalmazták meg a képviselők aggályaikat. – Egy évig nem történt érdemi kivitelezés, ezért az indítványunkra létrejött bizottság legfontosabb feladata kell, hogy legyen a pénzáramlás feltárása a megrendelőtől a konzorcium felé, keressük a felelőst; és tudatosítani kell, hogy nem szeretnénk még egy ilyen beruházást, ahol ekkora hibákat követnek el – fogalmaztak a képviselők, akik a keddi bizottsági üléstől elsőként munkaterv elfogadását várják.

HBN

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az elmúlt évben több sajtótájékoztatón foglalkoztunk a 2.-es villamos beruházásának problémáival. Azzal, hogy folyamatosan a sajtó előtt tartottuk az ügyet, valamint miután maga a beruházás helyzete is a korábbi lebonyolítási formában tarthatatlanná vált az elmúlt év végén indítványunkra Debrecen Város Önkormányzata Közgyűlése az ügyet napirendre tűzte és a helyzet tisztázására kijelölte egyik bizottságát. Emellett augusztusi javaslatunknak megfelelően olyan megállapodás jött létre a kivitelezők és az önkormányzat között, amelynek alapján a beruházás lebonyolításáért a továbbiakban a KEVÉP Kft. lesz a felelős, a beruházás során eddig dicstelenül leszerepelt Arcadom Zrt. szerepe jelképesre csökkent. Ugyan ezen megállapodás hatósági jóváhagyása tudomásunk szerint még nem történt meg, de bízunk abban, hogy a beruházás az alvállalkozók bizalmának visszanyerése és a feléjük fennálló tartozások kiegyenlítése mellett ez év őszén befejeződik, de ezen projekt tapasztalatait, tanulságait előbb bizottsági, majd önkormányzati közgyűlési szinten le kell vonni annak érdekében, hogy máskor hasonló helyzet ne következzen be. Az ügyben megalapozott álláspont kialakítására az alábbi kérdések megválaszolása esetén van lehetőség: 

Valóban kötelező volt-e másfél milliárdos előleget adni az Arcadom Zrt.-nek, amit sok hónapon keresztül úgy használhatott, hogy annak jelentős része tudomásunk szerint nem a beruházás költségeit finanszírozta. (Ezen vélelem megalapozottságát támasztják alá a hosszú ideig kifizetetlen alvállalkozói számlák.) Álláspontunk szerint az előleg fizetése közbeszerzések esetén nem kötelezettség, csak lehetőség, megfelelő finanszírozási konstrukció esetén elegendő megfelelő ütemezésben fizetni a fővállalkozói részszámlákat, amelyből az esetleges szállítói előfinanszírozások és a fővállalkozók, vagy a konzorcium által felvett forgóeszköz hitelek finanszírozhatók. Az előleg szerepe a magyar beruházási gyakorlatban prostituálódott, mivel a vállalkozók az átvett előlegeket sok esetben más projektjeikből eredő, korábbi kötelezettségeik finanszírozására használják fel, ezért még előleg-visszafizetési bankgarancia mellett sem tanácsos előleget adni, hanem inkább több részszámlával a már megvalósult és műszaki ellenőrök által leigazolt részteljesítéseket kell kifizetni. Ebben a konstrukcióban a vállalkozók arra kényszerülnek, hogy mielőbb jó minőségben teljesítsenek, mert csak akkor jutnak bevételhez.

Tisztázandó az, hogy a villamos-beruházásnál valóban teljesítésnek számít-e a beruházáshoz későbbiekben felhasználásra kerülő anyagok, készletek megrendelőnél történő betárolása, ugyanis ezzel lettek megmagyarázva olyan igazolt részteljesítések (pl. Petőfi-téri villamos sín beépítés), amelyek még – jól látható módon – nem valósultak meg.

Tisztázandó az is, hogy az önkormányzat miért nem vállalt nagyobb szerepet a beruházás alvállalkozói felé járó fizetési kötelezettségek határidőn belül történő kifizetése érdekében (a jogszabály erre lehetőséget ad), ugyanis a konzorcium-vezető hosszú ideig – az átvett előleg ellenére sem – nem tett eleget – tudomásunk szerint nem elhanyagolható részében a mai napig sem – ezen számlák kifizetési kötelezettségének. Ezért történt az, hogy az alvállalkozók egy idő után levonultak a munkaterületekről és emiatt lassan egy éve nem folyik érdemi kivitelezés Debrecen város beruházással érintett utcáin ellehetetlenítve a város lakóinak életét.

Kérjük Önöket, hogy – amennyiben lehetséges – a nyilvánosság tájékoztatása érdekében vegyenek részt a holnap 10 órakor kezdődő bizottsági ülésen!

Debrecen 2013. 01. 14.

 

Tisztelettel:

Varga Zoltán és Dr. Dobrossy István

a DISZ önkormányzati képviselőiDebrecen.
HAON.HU

További hírek a haon-sportoldal kategóriából


hirdetés