Debrecen felkészülten várja a befektetőket

Akt.:
Debrecen felkészülten várja a befektetőket
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi partnerként részt vesz a „Tudás-Park kialakítása Debrecenben a Gyógyszeripar, az Élelmiszeripar és az Informatika és elektronika kiemelt területén” című TÁMOP-4.2.1.C-14/1/KONV-2015-0004 azonosító számú pályázat megvalósításában.

 

A „Tudás-Park” projekt célkitűzései a tudás- és technológiatranszfer, illetve az innováció területén aktív szereplők együttműködésének megújítására irányulnak annak érdekében, hogy az egyetem, a vállalatok, az önkormányzat, valamint a társadalmi szervezetek közös erőfeszítései megteremtsék a tudományos eredmények gyakorlati hasznosulását és elősegítsék a város gazdasági fejlődését. A tudásipar az egyetem, a kutatóintézetek és a gazdasági szereplők kapcsolatrendszerén alakulhat ki, melyhez Debrecenben kiváló feltételekkel rendelkezik. A város, iparági és földrajzi adottságai komoly vonzerőt jelenthetnek a befektetni szándékozó cégek betelepüléséhez. A projekt célkitűzései szorosan illeszkednek az ez év májusában Orbán Viktor miniszterelnök és Papp László polgármester által aláírt megállapodás K+F+I pontjához, amely értelmében a kormány támogatja Debrecen innovációs programját.

 

Az újabb vállalatok letelepítése érdekében a város az elnyert támogatási összeg rá eső részét többek között a következő évek gazdaságfejlesztési, befektetésösztönzési feladatainak előkészítésére fordította, amely feladatokat a Város megbízásából az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztő Központ látta el. Az öt évre szóló Befektetésösztönzési programban konkrét feladatok kerültek meghatározásra, melyek végrehajtása Debrecen befektetővonzó képességét erősíti, továbbá biztosítja a helyszínkeresési projektek hatékony menedzselését azzal a céllal, hogy a város minél több magas hozzáadott értékű iparágban tevékenykedő befektetőt legyen képes ide vonzani.

 

A projekt keretében a komplex Befektetésösztönzési program elkészítését egy, a gyógyszeripar, az élelmiszeripar és az informatika és elektronika területén végzett iparági felmérés előzte meg, amely a helyzetfeltárás, tudásközpont adatbázis-készítés mellett közvélemény-kutatásra és igényfelmérésre, illetve a beszállítói hálózat vizsgálatára is irányult. A tanulmányok az adatelemzések eredményei és az abból levont következtetések alapján meghatározzák az iparági trendeket, Debrecen helyzetét, és konkrét fejlesztési tevékenységjavaslatokat fogalmaznak meg a három kiemelt iparágra vonatkozóan.

 

A potenciális befektetők számára készült információs brosúra hat nyelven jelent meg, célja, hogy a befektetési helyszín iránt érdeklődő cégek számára bemutassa Debrecen városát. Az információk elérhetők a projekthez kapcsolódó tudaspark.debrecen.hu elektronikus felületen.

 

A „Tudás-Park” projekt átfogó célja, hogy hozzájáruljon a munkahelyteremtéshez a lakosság életszínvonalának javítása érdekében, valamint a sikeres és prosperáló vállalkozásoknak köszönhetően erősödjön az önkormányzat pénzügyi önállósága, ezáltal hosszú távon biztosított legyen Debrecen város fejlődése.

Debrecen felkészülten várja a befektetőket

 hirdetés