Debrecen: a város, ami egyszerre három felekezet otthona

Debrecen: a város, ami egyszerre három felekezet otthona
© Fotó: Derencsényi István
Debrecen – Debrecen egyetlen vidéki városként ad otthont három keresztény egyházszervezetnek.

– Krisztust csak közösen, együtt lehet megközelíteni. Az Atya a Fiúval egy, és akik ezt befogadják, szintén egyek. Ez az ökumenizmus alapja, ami keresztény voltunk lényegéhez tartozik – hangsúlyozta Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója a katolikus egyház által szervezett pénteki kerekasztal-konferencián. „Legyenek mindnyájan egy” – idézték fel Jézus utolsó vacsorán intézett szavait az egyházi méltóságokat felvonultató eseményen, és a nyugalmazott katolikus püspök rámutatott: ezt a mondatot Jézus küldetésének alapjának tekinti az Atyával való egységre, aminek különös hangsúlya van éppen Debrecenben, mely város egyetlen vidékiként szolgál otthonául három keresztény egyházszervezetnek. Hiszen a cívisváros egyszerre a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Kárpát-medence reformátusainak központja, a római katolikus Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye (1993) és a görögkatolikus Hajdúdorogi Metropólia (2015) székhelye is. Ebben az egyedülálló helyzetben pedig kiemelten fontos a keresztény egység felé haladó közös törekvés.

Visszatartó erő

Ugyanakkor dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke szerint a látható egység felé közeledés megtorpant. – A teológiai bizottságok nagy eredményeket érnek el tudományos szinten, de ez nem jut el a papság tudatáig sem. A legnagyobb presztízsveszteség az, amikor a Szentírás nem hat annyira, hogy merjenek változtatni, közelebb lépni egymáshoz. Az Atya és a Fiú egyek, de nem ugyanazok – mondta felszólalásában.

Fotó: Derencsényi István Fotó: Derencsényi István ©

Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Görögkatolikus Metropólia érseke a hangsúlyeltolódásokról beszélt. Úgy gondolja, nem élezni kell a kérdéseket, hanem a mélyére tekinteni. A felekezetek más pontokat hangsúlyoznak, ami egyáltalán nem baj, hiszen ez kifejezi azt a gazdagságot és sokrétűséget, amely a katolikus egyház egyetemességét érinti. Azt tapasztalta, hogy az emberekben is egyre inkább nő az egységre való törekvés igénye, hiszen falvakban az ökumenikus miséken nagy számban vesznek részt a különböző felekezetek hívői.

A pápa útjába feküdtek

Gyulay Endre nyugalmazott püspök felidézte: régebben a hívőknek tilos volt más felekezet templomaiba belépni. Visszaemlékezett II. János Pál pápa 1991-es debreceni látogatására, amikor is a katolikus egyházfő szeretett volna találkozni a testvéregyházakkal, ennek helyszínét a Nagytemplomba tűzték ki, a protestánsok azonban tiltakoztak. Amikor a pápa közeledett a templomhoz, valaki a protestánsok közül tiltakozásul lefeküdt a küszöbre, de a biztonsági őrök idejében elhozták onnan.

Fotó: Derencsényi István Fotó: Derencsényi István ©

– Ma is vannak olyanok, akik a gyűlölködés hangját hordozzák. Addig, amíg ők nem éreznek megbánást, és nem próbálják meg rendbe tenni azt, amit elrontottak, az egység nem jöhet létre. A pápa egyik legfontosabb mondanivalója a kölcsönös megbecsülésben és testvéri szeretetben való megerősödés volt. Mindezt a gyakorlatban is érzékelhetővé tette, amikor a pápamobilból kilépve, a rá néző veszélyekkel nem törődve, a betegekkel kezet fogott, megsimogatta őket. Nem kérdezte, ki milyen felekezethez tartozik. Ennek a szeretetnek a jegyében és a gyűlölet felszámolásában lehet elindulni az egység felé – jelentette ki Gyulay Endre.

A találkozó eredménye, hogy a három egyházfelekezet vezetője a jövőben bizonyos időközönként összeül majd beszélgetni a mostani konferencia mintájára.

HBN–Vass Kata


Isteni szeretet mozgatja

Az egységről való beszélgetést a debreceni-nyíregyházi megyéspüspök, Palánki Ferenc zárta (ünnepi beiktatása november 14-én esedékes a Szent Anna-székesegyházban): – Lehet, hogy az ökumené néha lassú, de megállíthatatlan, mert Isten szeretete mozgatja és irányítja a benne lévő hívők szívén keresztül. Ha szeretjük egymást, megjelenik Isten szeretete és ez az élet teljessége.

Aki gyógyít, nem mérlegel

– Magas szakmai tudásra építve, de szeretetben vagyunk jelen a betegek és a családjaik mellett – folytatta a gondolatmenetet Velkey György, a Magyar Kórházszövetség elnöke. Hozzátette: a keresztény gyógyító identitás összeköti a Bethesda Gyermekkórház dolgozóit, éppen ezért valamennyire jelentéktelen az, hogy ki melyik felekezethez tartozik, hiszen a gyökerek közösek.

Bartha Elek néprajzprofesszor úgy látja, jelenleg keresztény sokféleség létezik: – Az egységre törekvés lehet, hogy most itt helyben megvan, de nem létezik az emberi közösségekben. Eléréséhez a gyakorlatban a közös pontokat kell keresni, ehhez pedig motiváció és ösztönzés szükséges – jelentette ki.Imre László irodalomtörténész, akadémikus megszólalásában a különbözőség értékét emelte ki. – Ezt a sokoldalú, gazdag szemléletet nem szükséges sürgősen megváltoztatni, hiszen Debrecen üzenete felekezetmentes. Felvirágzásához hitre, tudásra és aszketikus életre volt szükség. Az egység elérésére egy mindent alárendelő magatartásra van szükség, összenemzeti és összkeresztény példaadásra, ahol mindenki a helyén marad – mondta.

– Az egység tehát nem uniformizálást fog jelenteni, hanem felismerést, hogy lám, mi is ugyanannak az egyháznak a tagjai vagyunk – fűzte a gondolathoz Dr. Kránitz Mihály moderátor.

hirdetés