Centenáriumot ünnepel a jogi kar

Centenáriumot ünnepel a jogi kar
Centenáriumot ünnepel a jogi kar - © Fotó: unideb.hu
Debrecen – A debreceni egyetemi szintű jogászképzés kezdetének 100. évfordulóját ünnepli november 7-én a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara.

Az 1912-ben létrehozott Debreceni Egyetem alapító karaként jött létre tizenkét tanszékkel a Jog- és Államtudományi Kar. A Református Kollégium épületében és a belvárosban bérelt helyiségekben 1914 őszétől működő kart is érintették a háborús nehézségek, tanárai közül többen – hosszabb-rövidebb ideig – a frontokon harcoltak. Az egyetem első kitüntetéses (sub auspiciis Regis) doktora 1918 októberében egy joghallgató volt. Az ő felavatását tekinthetjük IV. Károly király egyik utolsó uralkodói aktusának.

Az 1920-as évektől két békés évtized következett a jogi kar életében, a Debreceni Egyetem főépületének átadásával az oktatás körülményei jelentősen javultak. A kar neves professzorai könyveik és tanulmányaik révén folyamatosan jelen voltak a hazai jogtudományban, jelentős szerepet játszottak Debrecen és az ország közéletében. A Jog- és Államtudományi Kar a II. világháború előtt a hallgatói létszámokat és a tanszékek számát tekintve mindvégig az egyetem legnagyobb kara volt.

A háborús időszakban az egyetem és a jogi kar is egyre nehezedő feltételek mellett dolgozott, az 1944/45. tanévben csak az egyetlen Debrecenben maradt professzor, Szentpéteri Kun Béla önfeláldozó munkájának volt köszönhető, hogy a jogi oktatás fennmaradt az egyetemen. A háborús veszteségek és a tanári kar egy részének elöregedése komoly nehézségeket okozott az újrakezdésben. A fennálló tanszékeket csak nehézségek árán lehetett betölteni. A jogi képzéssel kapcsolatos reformelképzeléseknek és a megfelelő politikai beállítottságú tanárok hiányának köszönhetően 1949-ben a kormányzat a debreceni jogi kar megszüntetése mellett döntött. A jogászképzés majd csak 47 év múlva indult újra Debrecenben.

Fotó: unideb.hu Fotó: unideb.hu ©

Az Egyetemi Tanács 1995. június 22-i ülésén határozta el az önálló Jog- és Államtudományi Intézet létrehozását, amely jogilag 1995. szeptember 1-től létezett, de az oktató munkát csak a következő tanévben kezdte meg az összes felelős szerv hozzájárulásával, valamint a miniszter engedélyével. Az egyetem, a város és a régió régi álma vált valóra a képzés megindulásával. 1996. szeptember elején 100 nappali tagozatos hallgatóval indult újra a jogászképzés. Az Intézetet oly mértékben sikerült megerősíteni, hogy az oktatási miniszter 2002-ben korlátlan idejű működési engedélyt adott a 2000-től a Debreceni Egyetembe integrált intézménynek, mely 2003. szeptember 1-jétől egyetemi karként működött tovább. A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2005-ig a joghallgatói létszám folyamatosan emelkedett. A jogászképzés állami finanszírozásának csökkenésére a kar új szakok indításával (igazgatásszervező-BSc; közigazgatási menedzser-MSc) válaszolt. 2006-ban létrehozta önálló Doktori Iskoláját, melyet Marton Géza akadémikusról neveztek el. A kar számos szakirányú továbbképzési szakot alapított, amelyek a graduális képzésekkel együtt jelentős regionális igényeket elégítenek ki. A jogász- és közigazgatási képzések iránt – azok túlnyomóan önköltséges jellege ellenére is – fokozatosan magas a kereslet. A kar 2014 februárjától indította meg az első angol nyelvű mesterszakját, az európai és nemzetközi üzleti jog LLM szakot.

A centenárium alkalmából a jogi kar november 6-án a száz évet felölelő kiállítást rendez, amelyet 14.30-kor nyitnak meg a Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Könyvtár földszintjén. A jogászképzés jelenével és jövőjével foglalkozó centenáriumi ünnepséget november 7-én tartja a kar a Debreceni Egyetem főépületének Aulájában, amelyen többek között Trócsányi László igazságügyi miniszter és Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke is előadást tart.

– Debreceni Egyetem –