Célok és remények Balmazújvárosban

Célok és remények Balmazújvárosban

A Szenvedélybetegek
balmazújvárosi Nappali
Intézménye 2009. január 1-én
kezdte meg működését. Az
intézmény fenntartója a debreceni
Tevékeny Szeretet Közössége –
adta hírül Csige Sándor civil
tudósítónk.

A XXI. század egyik fő problémája
az önhibájából, az
önhibáján kívül,
utcára került,elszegényedett és
hajléktalan emberek megsegítése
és a társadalomba való
visszahelyezése.


2009.január 1-én az előbb
leírtak apropójaként kezdte meg
működését a
Szenvedélybetegek balmazújvárosi
Nappali Intézménye. Az
intézmény fenntartója a debreceni
Tevékeny Szeretet Közössége.


A korszerűen felújitott
épületben 40 fő szenvedélybeteg
nappali ellátására van
lehetőség, amit teljes
létszámmal igénybe is vesznek az
odalátogatók. Az
intézményben
szerfüggők,viselkedési
problémában szenvedők szakszerű
gondozását végzik az ott
dolgozó terápiás, szakavatott
dolgozók. Az ellátás fő
célja a szenvedélybetegek vissza
illesztése és helyezkedése a
társadalomba.


Az ellátottak és az ottlévők
számára ezt számos forrás
segíti elő.


Széleskörű kapcsolat rendszer
segít az álláskeresésben, a
visszaesés megelőzésében, a
csoportfoglalkozásokban és a
mentális segélynyújtásban.


A gondozottak rendelkezésére áll
még ezen felül könyvtár,
számítógép, ping-pong
és számos közzöségi
játék is.


Az intézmény nagy gondot fordít az
ellátottak egészsége
érdekében is, hisz folyamatos
tisztálkodási lehetőséggel,
vérnyomás és
testsúly méréssel segítik
őket, és kapcsolatban vannak a házi
orvosokkal is. Az intézmény
családias légkörrel, magas
szintű szakmai tudással rendelkező
munkatársakkal várja az
odaérkezőket.

Galambosné Szeifert Orsolya az
intézmény vezetője szerint/sajnos/
szükség van az ilyen helyekre, hisz ezek az
emberek is valamikor teljes értékű
emberek voltak, dolgoztak, de
kűlső-belső okok miatt
elvesztették hítüket.


Nekik segítségre van
szükségűk, hogy a társadalom ne
rekessze őket végleg ki. A
Tevékeny Szeretet
Közössége
a nappali
intézmény indulásával
egyídőben indította
útjára házi
segítségnyújtási
szolgáltatását .Olyan
pszichés, fogyatékos,
szenvedélybetegek vehetik igénybe a
szolgáltatást, akik nehezen tudják
ellátni a mindennapi teendőket.


Az intézmény várja minden
segítőkész ember
adományát, úgy ruha,bútor
és használati tárgyak
esetében, hisz lehetnek olyan dolgok amik
más számára már
feleslegesnek tűnhetnek, viszont az itt
lakók számára kincsnek
tekínthetőek.


A szolgáltatásról bővebben a
06/70-9670789 és a 06/70-9536452
telefonszámon lehet érdeklődni.