Casanova is díszdoktor lett az egyetem

Debrecen – Doktorokat és díszdoktorokat avattak szombaton a Debreceni Egyetemen. Az ünnepség keretében 73 doktori, 22 habilitációs és három díszdoktori címet, valamint díjakat és elismeréseket adtak át.

Professor Emeritus címet kapott dr. Barta János (Bölcsészettudományi Kar), dr. Gergely Lajos (Általános Orvostudományi Kar), dr. Győry Kálmán (Természettudományi és Technológiai Kar), dr. Imre László (Bölcsészettudományi Kar) és dr. Tóth Csaba (Általános Orvostudományi Kar).
A rektor Debreceni Egyetem Publikációs Díjat adományozott a bölcsészet- és társadalomtudományok területén dr. Szabó Ildikó egyetemi tanárnak, az élettudományok területén dr. Erdélyi Katalin tudományos munkatársnak és a természettudományok területén dr. Herczeg Mihály doktorandusznak.
Az intézmény szenátusa Pro Universitate Debreceniensi kitüntetést adományozott dr. Jakab Zsuzsannának és dr. Ioan Horgának az egyetem hazai és nemzetközi elismertségének növelése, társadalmi és tudományos rendszerének fejlesztése területén végzett munka elismerésére.
 
Kémikus, vallástudós, klinikus
Az egyetem új díszdoktorai közül Silvio Aime professzor a bioszervetlen kémia, főként a magmágneses rezonancia spektroszkópia orvos-biológiai alkalmazásai terén elért eredményei alapján vált nemzetközileg is kiemelkedő tudóssá. A Mágneses Rezonanciás Képalkotás (MRI) manapság az egyik legelterjedtebb orvos-diagnosztikai képalkotó módszer. Aime professzor és torinói kutatócsoportja az MRI kép élességének javítására használt gadolínium(III)-komplexek működési mechanizmusának tisztázásában játszott alapvető szerepet.
Veikko Anttonen az összehasonlító vallástudomány nemzetközi hírű kutatója. Fő témaköreit a szent helyek, terek, a szentség fogalma, megnyilvánulásainak mikéntje alkották, és ezek jelentik mai kutatásainak alapját is.
A nemzetközileg igen nagyra becsült klinikus, Jean-Laurent Casanova kutatómunkájáért idén májusban az Amerikai Gyermekorvosok Tudományos Társasága magas rangú E. Mead Johnson-díját is megkapta. Már több, mint 10 éve irányítja a párizsi Humán Fertőző Betegségek Genetikája Laboratóriumot.
 
HBN