Bölcskei Gusztáv tartott újévi istentiszteletet Debrecenben

Bölcskei Gusztáv tartott újévi istentiszteletet Debrecenben
Debrecen – Illés próféta és a samariai király, Akházia történetével példálózott az újévi istentiszteleten Bölcskei Gusztáv református püspök.

Akházia a Királyok könyve szerint Baálzebubtól, Ekron városának istenétől kért tanácsot gyógyulásáról, amit Izráél Istene prófétáján, Illésen keresztül olyanannyira sérelmezett, hogy a király nem is élte túl a betegségét. – Találgatták a király baját az udvarban, de senki sem jött rá arra, hogy az uralkodó vesztét az amnéziája okozta, vagyis az, hogy elfelejtkezett Istenről. Mint a hatalom, amely mindent és mindenkit számításba akar venni, csak közben elfelejtkezik Istenről.

Ráadásul a király ezt a problémát is erővel kívánta kezelni, amikor katonákat küldött, hogy vigyék elébe az Úr üzenetének tudóját, Illést, aki azonban égi tűzzel emésztette el a jövevényeket – mondta a püspök, hozzátéve: végül, mikor a katonák kérték, s nem parancsolták, hogy Illés járuljon Akházia elé, a próféta is másképp állt hozzá. Megjegyezte: mindez ma is aktuális, mert nehezen ébrednek fel, akik elfelejtették Istent, ugyanakkor tévelygésre vallana – célzott önnön magukra – „tűzokádó” Illést játszani a megbocsátást hirdető Jézus helyett.

Újragondolná

Bölcskei Gusztáv a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnökeként a napokban úgy nyilatkozott a Magyar Távirati Irodának, hogy a kormányzat csak pillanatnyi megoldást talált az egyház.finanszírozásra, amikor arról döntött, hogy a személyi jövedelemadó egyszázalékos felajánlásait jövőre az összes befolyt szja 0,9 százalékára egészíti ki a költségvetés.

Emlékeztetett arra, hogy az eddigi összeg szinten tartására elegendő ez az intézkedés, amelyre azért volt szükség, mert az adórendszer megváltozása miatt tavaly hiába ajánlották fel többen adójuk egy százalékát a református egyháznak, mégis 17 százalékkal kevesebb pénzt kaptak, mint 2011-ben. A református püspök szerint „itt van az ideje annak, hogy az egyház-finanszírozást mint egészet újragondoljuk”, amire „látszik is hajlandóság” a kormányzat részéről. HBN-RaL

 

 

Nagylelkű végrendelkezés
Kettőszázhuszonegy gyermeket és 28 felnőttet kereszteltek idén a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség gyülekezetében, míg 109 testvérüket temették. Házasságkötésére 65 pár kérte Isten áldását, fele-fele részben tiszta református, illetve vegyes vallású – derül ki a lelkészi hivatal év végi statisztikáiból. Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor az újévi istentisztelet alkalmával egyebek mellett ismertette: a múlt évi 11 millió forint perselypénzhez és 7 millió forint fenntartói hozzájáruláshoz egy elhunyt testvérük nagylelkű végrendelkezése révén 23 millió forint adomány is járult, míg 5 milliót költöttek a gyülekezeti élet szervezésére, hasonló összeget igazgatási célra, az ingatlanok fenntartása pedig 12 millióba került