Bizony-bizony: csak sportszerűen!

Biharnagybajom – Dehogy beszélek én Czövek János István ellen, hisz’ régtől fogva falumbéli becsült jó ismerősöm – csupán a Hajdú-bihari Naplóban (2016. okt. 14., Fórum) megjelentetett egy-két megállapításához fűznék egy s mást. S ahogy mondani szokták volt: a teljesség igénye nélkül.

1) „…nincs rossz rendszer, csak rossz tanár…”
– Ha valaki felmérné, hogy a sokszor emlegetett központ névadója által építtetett iskolákból ugyan hány maradt meg máig…
– Érdemes lenne összeszámolni, hogy 60 év alatt „illetékesek” hányszor forgatták fel a mindig jó(?) rendszert!
– Széchenyi neve ma is jól mutat a kitűzőkön, de gondolatisága („kiművelt emberfők sokasága”), ez bizony megtagadva látszik.
– Nézem a gyerekeket: buszoznak egyik faluból a másikba, de a másikból is az egyikbe – nevelőik szintúgy.
– Nézem a gyerekeket: sokaknak (nagyon sokaknak) reggel 7-től délután fél 3-ig tart a tanítás (elsősöknek esetenként 5 óra! Látott már „ezek” közül valaki közelről iskolát?!) Utána még kényszerűségből pár óráig ott kell maradniuk…
– Gyerekek: nyolcadikig már négy osztályfőnökük volt. Nyolcadikosok, az osztályfőnökük alsós, őket nem is tanítja…
– Nézem a gyerekeket: sápadtak, fáradtak, sokan közülük éhesek – nem hancúroznak.
– Később pedig: ha mégoly tehetséges volna is, szegény szülei hogy’ állhatnák a felsőbb szintű oktatás költségeit?
– Nézem volt és ifjabb kollégáimat: kedvetlenek, fásultak, kimerültek. Bugyuta adminisztrációs feladatok megoldásával több időt kénytelenek eltölteni, mint a felkészüléssel, tanítással. („Normális?!”)
– A sokat emlegetett/átkozott portfólió miatt (azt is, aki kitalálta!) – mert sanda, mert léleknyomorító, mert megalázó – bizony, már sokan fájó szívvel bár, de ott hagyták a pályát.
– És a legújabb koporsószög: nem lesznek önkormányzati iskolák (szegény Reményik Sándor!).
2) „…nincs kevés fizetés, csak elégedetlenség”
– Kis hazánkban a minimálbér jelenleg 111 ezer forint. A felsőfokú végzettséggel tanító „Pedagógus I.” (ők a zöm) 44 év szolgálati idő után érheti el ennek a háromszorosát (336 523 forintot). Megjegyzem: túlóra tartásáért, helyettesítésért nem jár ám pótlék.
– Pedagógus-átlagbérek (forintban): USA 700 ezer, Németország 650 ezer, Nagy-Britannia 550 ezer.
– Száz évvel ezelőtt lázadt „…már az Élet alágyűrtje, A tanító, a legrababb magyar…”. Ma csak lázadozik. Amit pedig válaszként kap: önelégült, pökhendi, gunyoros vigyor. Jaj, valami elromlott! Valamit nagyon elrontottak!

– Nemes István, Biharnagybajom –