Bicikliutat kérnek a szederkényiek

A Tiszaújvároshoz tartozó Tiszaszederkényben megtartott őszi közmeghallgatáson vetődött fel Koczka Istvánné helyi lakos jóvoltából egy rendes kerékpárút kiépítésének igénye a központ és a városrész között.

A polgármesteri hivatal illetékeséne a következőképpen foglalt állást a kérdésben. A Spar áruház építésével egy időben a Lévay utca és a Szederkényi utca kereszteződésében körforgalmi csomópontot alakítottak ki. A tervek tartalmazták a Szederkénybe vezető kerékpárút bevezető szakaszát is. Ez a szakasz a körforgalommal együtt meg is építették.  

Magánterületen át 

A szederkényi kerékpárút további szakaszának engedélyezési eljárásánál akadályok merültek fel. Mivel a tervezett nyomvonal idegen (magán) tulajdonú földrészeket is érint, ezért az érintett telektulajdonos hozzájárulása szükséges az engedélyezési eljárás lefolytatásához.

A tulajdonos részéről a hozzájárulás, illetve a terület megvásárlásáról folytatott tárgyalások eredménytelenek voltak, így egyedüli megoldás kisajátítás vagy – amennyiben annak lehetősége biztosított – a lejegyzés. Ez az eljárás azonban hosszabb időt vesz igénybe, és ezt követően kezdődhet el az újabb engedélyezési eljárás lefolytatása.

Sz.B.