Bezárult a múzeumi tanév Püspökladányban

Bezárult a múzeumi tanév Püspökladányban
© Fotó: Magánarchívum
Püspökladány – Hajdú-Biharban az idén egyedül a püspökladányi múzeumban tartottak múzeumpedagógiai tanévzárót.

A Karacs Ferenc Múzeum, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Püspökladányi Tankerülete és a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ közös szervezésével megvalósult rendezvénye az intézmény ez évi sikeres múzeumpedagógiai munkájának bemutatását, valamint eredményeinek ismertetését tűzte ki célul. Bartáné Balogh Anna, a tankerület igazgatója nyitó szavaiban azt emelte ki, hogy a múzeum a múzeumpedagógia tanévnyitón megfogalmazott célját maradéktalanul megvalósította. Nagy örömét fejezte ki, hogy nemcsak a helyi, hanem a járási (Báránd, Kaba) iskolák is a közgyűjtemény partnerei voltak abban, hogy a gyűjteményt részben vagy egészében minél szélesebb kör hasznosítsa.

Tudás és élmény

Seres László muzeológus ismertette a 2014/2015-ös tanév kiemelt múzeumpedagógiai programjait. A résztvevők közül több pedagógus szóban is megfogalmazta véleményét. Burzukné Szilágyi Edit helyi óvodapedagógus a szoros, intézmények közti kapcsolatot, az ovisok által megélt foglalkozások hatását, emlékezetességét emelte ki. Ezt folytatva a Kálvin Teri Általános Iskola részéről Balázsné Nagy Éva is az élményszerűséget, használható tudás megszerzését tartotta elsődlegesnek, jelezve, hogy idén osztályával minden kiajánlott programon reszt vett.

Fotó: Magánarchívum Fotó: Magánarchívum ©

Tájékoztató hangzott el Ferenczyné Csáki Annamária, tagintézmény-vezetőtől az eddigieket felülmúló statisztikai adatokról, azaz a 200-at megközelítő foglalkozások megtartásáról és a félévente 4 ezer főt meghaladó diáklátogatóról. Jelképesen, püspökladányi kiadványokkal köszönte meg partnereinek az együttműködést, hiszen a pedagógusok aktivitása nélkül az eredményesség nem biztosítható.

HBN


Alapja a megállapodás

Minden püspökladányi oktatási intézménnyel élő kapcsolata van a Karacs Ferenc Múzeum Tagintézménynek, melyet együttműködési megállapodás aláírásával dokumentálnak tanév elején. Az együttműködésben a múzeumi kapcsolatnak a pedagógiai programba való beépítése és a korszerű, innovatív szakmai együttműködés megvalósítása a közös területeket érintő projektek, pályázatok elkészítésben szerepel. Az oktatási intézmények és múzeum közti együttműködés fontossága abban áll, hogy a múzeum milyen előnyöket kínál a partnernek, az iskola cserébe a diákok látogatását biztosítja. Ezen kívül állandó kapcsolattartó munkatársat jelölnek meg, mely az állandó és aktuális információ áramlását biztosítja mindkét fél részére.