Beiktatták Bakonszegen a lelkésznőt

Nagy Zsolt esperes iktatta be a lelkésznőt
Nagy Zsolt esperes iktatta be a lelkésznőt - © Fotó: Magánarchívum
Bakonszeg – Matkóné Cseh Brigitta tapasztalata szerint a falu a béke és nyugalom szigete.

Ritkán tartott egyházi ünnepségen vettek részt Bakonszegen a református egyház hívei, de megjelentek a Berettyó-parti kis bihari településen a Bihari Református Egyházkerület gyülekezeteinek képviselői is lelkészük vezetésével. A körülbelül negyedszázaddal ezelőtti papbeiktatás valóban régen volt, emlegették a templomba igyekvő hívek. Meg is telt a református templom minden üllőhelye.

Ráadták a palástot

Az ünnepi istentiszteletet dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke tartotta. Kell a híveknek egy vezető, aki eligazítja a keresztény embereket az isteni ige hirdetésével. A lelkésznő az igazi őrálló e településen, aki Krisztus seregének egy tagja, mondta a püspök.

Az ünnepi istentiszteletet tartó püspöki szavak után Nagy Zsolt, a Bihari Református Egyházmegye esperese iktatta be Matkóné Cseh Brigittát a település református gyülekezet lelkészének. Átadta a templom kulcsát és a gyülekezet pecsétjét.

Az ünnepélyes beiktatás után Matkóné Cseh Brigitta lelkésznő szólt a hívekhez. Itt tartózkodása alatt tapasztalta, hogy Bakonszeg a béke és nyugalom szigete. A palástos lelkésztársai, és a hittanos gyerekek köszöntése után Gyenge Imre gondnok és presbiter társa ráadta a palástot a lelkészasszonyra.

– Vmirjáncki József –