Befelé simogatnak, kifelé pedig zárnak

Akt.:
Komoly személyes és szakmai viták voltak az igazgató és egy tanár között, utóbbi a felmondása után Londonig meg sem állt
Komoly személyes és szakmai viták voltak az igazgató és egy tanár között, utóbbi a felmondása után Londonig meg sem állt - © Fotó: Matey István
Földes – A tanár azt állítja, az iskolában igyekeztek eltussolni a kínos ügyeket.

Sorozatos, megdöbbentő visszaélések történtek a Földesi Karácsony Sándor Általános Iskolában, amelyeknek elszenvedője voltam” – így összegez Egyházi Tamás (valódi nevét a kérésére nem írjuk le), amikor arról kérdezzük, miért hagyta ott a katedrát. A fiatalember angolt és történelmet tanított az intézményben, ma viszont külföldön dolgozik, fizikai munkát végez.

Tamás hat évet húzott le az iskolában pedagógusként, előtte két évet Brüsszelben, az Európai Parlamentben dolgozott. Osztályfőnök volt és a diákönkormányzat vezetésével is megbízták. Valami azonban megtört. Azt mondja, a 2014/15-ös tanévben telt be nála a pohár. Szeptemberben az újat már el sem kezdte. Októberben járt le a felmondási ideje.

Letiltott film

Az iskolavezetéssel, Horváth Sándorné igazgatónővel és helyettesével, Nagyné Lengyel Erikával több vitája akadt, utóbbival fizikai atrocitásba is keveredett. Az egyik nézeteltérés a hetedikes etika tankönyv, illetve az abban tananyagként szereplő, az abortuszt bemutató Néma sikoly című film miatt alakult ki. Bár az előző évfolyamok etikaóráin is levetítette a diákoknak, az igazgatónő mégis írásban tiltotta meg annak megnézését, közös feldolgozását. Arra hivatkozott, hogy több szülő kereste meg a tantárgy ismeretanyagával kapcsolatban. A levélben az is olvasható, hogy az előző tanévben is több szülő tiltakozott a levetítése ellen, mivel – írja – sérült a gyermekek testi-lelki egészsége. Egyházi Tamás nem érti, hogyan kerülhetett akkor a tananyagba a film, illetve miként sérülhetett a film miatt a tanulók testi egészsége. A döntést a köznevelési törvényre hivatkozva magyarázza az igazgató. Eszerint a pedagógusnak mindent meg kell tennie a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében, például felvilágosítással. Ez esetben könnyen lehet értelmezés és egyéni felelősség kérdése, melyiket tekinti előbbre valónak egy tanár.

Egyházi azt is állítja, hogy mielőtt Horváth Sándorné elkezdte volna a második igazgatói ciklusát, a helyettese, Nagyné Lengyel Erika a tanári kar tagjait egyesével behívatta magához, s nyílt színvallásra kényszerítette őket, támogatják-e az igazgatónőt abban, hogy a második ciklusát elkezdje. – Egy jól működő közösségben a nyomásgyakorlás nem lehet a dolgok intézési módja. Ez a morál érvényesült más esetekben is. Az iskolai ügyeket is igyekeztek eltussolni. Szemtanúja voltam annak, hogy egy idősebb tanár – akiről korábban iskolai erőszak miatt az egyik bulvárlap is cikkezett, az eset miatt kirúgták, majd visszavették az intézménybe – egy iskolagyűlésen az egyik tanulót kirántotta a sorból. A fejét a falhoz verte, valósággal csattant azon. Mint a diákönkormányzat elnöke panaszt tettem a kolléga ellen, aki máskor is volt már erőszakos: egy osztályomban tanuló diákot például az asztalhoz szorított. Nem értették, miért teszem szóvá ezeket. Azt mondták, nem kell ezt jelezni, majd ők elsimítják – magyarázta. A pedagógus által mutatott dokumentum szerint az igazgatónő nem tagadja az iskolagyűlésen történteket. Az áll benne, hogy a tanuló „a diáktársai sérelmére zaklató magatartást tanúsított”. Bár a tanár figyelmeztette, nem hagyta abba. Amikor ismét rászólt, a diák ökölbe szorított kezét emelte rá, erre rángatta ki, s szorította a falhoz. Az irat szerint az esetnek az igazgatóhelyettes is szemtanúja volt, ő kérte a tanárt, hogy engedje el a diákot. Az ügyet megbeszéléssel zárták le – áll a levélben.

Másoknak példát mutatna

Egyházi Tamás azt mondja, azért érzékeny a visszásságokra, mert Brüsszelben azt látta, hogy minden az átláthatóságról és a demokráciáról szól. Az iskolában viszont ennek ellenkezőjét tapasztalta. Felemlegeti azt az esetet is, amikor az igazgatóhelyettes egy vita hevében megragadta a karját, az eset után látleletet is vetetett.

A viták után bekérették az általa íratott dolgozatokat és más dokumentumokat, az óráira is beültek. Úgy érezte, rászálltak, ezért felmondott. A munkaviszonya tavaly októberben szűnt meg. Tanárként nem akart elhelyezkedni, úgy véli, a tankerületben máshol aligha kapott volna állást. Azóta Nyugat-Európában kezdett új életet. Bár erős honvágy gyötri, mégis ragaszkodik ahhoz, hogy egyelőre ott próbál boldogulni. S ahhoz is, hogy nem a bosszúvágy miatt beszél a vele történtekről a nyilvánosság előtt, hanem azért, hogy ne maradjon egyetlen iskolában se következmények nélkül, ha egy tanárt sérelmek érnek. Hiába fordult ugyanis a tankerülethez, a Klikhez, de még Czunyiné Bertalan Judit korábbi államtitkárt is kereste panaszaival, érdemi segítséget nem kapott.

Azt látták, megváltozott

Az iskola több tanárával is beszéltünk, s megkerestük Horváth Sándorné igazgatónőt telefonon, e-mailen és írásban is, hogy megtudjuk, mi igaz egykori kollégája állításaiból. Előbb a tankerületi igazgatóra, majd a Klik-re hivatkozva nem kívánt nyilatkozni, s pert helyezett kilátásba, ha rosszat írunk az iskoláról. Majd amikor a Klik-nél közölték, hogy nincs megtiltva egyetlen igazgatónak sem, hogy nyilatkozzon, elhívta munkatársunkat az intézménybe, ahol részletesen beszélt Egyházi Tamás kifogásairól. Néhány nappal később viszont visszavonta az általa elmondottakat.

A megszólaltatott forrásaink elmondták, a férfi pályakezdő tanárként került az iskolába, szakmailag nagyon felkészült, alapos tanárnak ismerték, olyannak, aki egyre több feladatot kapott, s jól is boldogult azokkal. Megjegyezték, az utolsó években vették észre, hogy megváltozott, a hangulata is ingadozó lett. Bár kollégái, akikkel beszéltünk, tudták, hogy vannak konfliktusai, de azokról nem szívesen beszéltek. Ugyanakkor azt megtudtuk, hogy az események a 2014/15 tanév félév zárását követő napokban, hetekben gyorsultak fel. Elmondásuk szerint Egyházi Tamás 11 gyermeket buktatott meg. Akkor az értékelések összevetése érdekében az egész tantestülettől bekérték a dolgozatokat. Az ő esetében viszont – állítják – nem volt meg minden dokumentum. Az igazgatónő szerint – derül ki egy levélből – a jegyek regisztrálásával is gond volt. Ezt követően ültek be a tanóráira. Azt mondták, egyénileg próbálták kezelni azt is, nem a központilag előírt tanmenet szerint tanított, csinálhatott egyéni feladatsort.

Nem akart ügyet csinálni

A fizikai atrocitás is a dolgozatok miatt alakult ki. Egy hétfőn kérték, hogy szerdára vigye be azokat. Kedden viszont – magyarázták – a benti lépcsőnél várt a fiatal tanár, s kérdőre vonta az igazgatóhelyettest, hogy milyen jogon kérik tőle a dolgozatokat. Szemtanúk szerint, miután Egyházi elindult lefelé, az igazgatóhelyettes megfogta a karját, de állítják, nem rángatta a férfit. Egyházi, arra a kérdésünkre, hogy miért nem tett rendőrségi feljelentést, ha úgy érezte, hogy látleletet kell vetetnie, azt felelte, nem akart akkor ebből ügyet csinálni.

A fiatalember az általa tapasztalt visszaélések miatt a tankerületi igazgatót, Bartháné Balogh Annát is megkereste. Ő válaszában azt írta a tanárnak, hogy az igazgató közlése szerint miután kiderült, hogy nem megfelelő szakmai következetességgel végezte a munkáját, valóban voltak óralátogatások. Forrásaink szerint ezt követően táppénzre ment, a kollégái helyettesítették. Csak a tanév végén, júniusban tért vissza. Feladatokat kapott, de azokat néhány volt kollégája szerint nem végezte el. Egy volt munkatársa azt mondta, szakmailag nincs kifogásolnivaló a munkájában, de egy idő után nem találta meg a hangot a gyerekekkel. Erre azt mondja Egyházi, hogy jó kapcsolatban volt a tanítványaival, tanulmányi versenyeken helyezéseket szereztek, osztálykirándulásokon voltak. Egy másik kollégája szerint középiskolai tanárként jobban megállná a helyét, mivel ott már kiforrottabb érdeklődésű diákokat taníthatna, bátran követelhetne többet.

Strasbourgig menne

Egyházi Tamás viszont egyelőre nem akar tanítani. Azt mondta, profilt akart váltani, mással foglalkozna. – Elképesztő stressz éri a tanárokat. 17 fős osztályom volt, köztük több problémás tanulóm. Mindig próbáltam a legjobbat nyújtani. Mutassanak rá szakmailag, hogy miben hibáztam, de ne abba kössenek bele, hogy mit tanítok – így a férfi, aki azt mondta, az őt ért jogtalan sérelmek miatt a strasbourgi bíróságig is képes elmenni.

– Szabó Zsolt László –


Nem volt rá panasz

Egyházi Tamás a Bartháné Balogh Anna püspökladányi tankerületi igazgatónak írt levelében az etikakönyvben szereplő Néma sikoly című film letiltását is kifogásolta. Erre azt a választ kapta az igazgatótól, hogy többórányi előkészítő munkát igényelne a film bemutatása, amibe az osztályfőnököt és a biológiatanárt is be kell vonni. Azt javasolta, hogy vegye figyelembe a tantárgyak közötti koncentrációt, mert a biológia esetében a tanterv csak a nyolcadik évfolyamon tartalmazza a női nemi szervek felépítését. A tankönyv szerzője – aki maga is általános iskolai igazgató Óbudán –, Egyházi Tamás megkeresésére azt írta, a kötet több mint tíz éve van forgalomban, s eddig nem vetődött fel probléma a filmmel kapcsolatban.