Becsület, erény, kitartás: mártoni jelszavak

Akt.:
Szentesi Csaba
Szentesi Csaba - © Fotó: Molnár Péter
Debrecen – A táborlelkészt Szent Márton egyszerűsége, s hitben való állhatatossága érintette meg.

Szent Márton a Római Birodalom területén, Savariában, azaz a mai Szombathelyen született Kr. u. 316-ban. Nevéről a libalakoma hagyománya jut elsőként legtöbbünk eszébe, s bár valóban kötődik a ludakhoz egy legenda az életéből, számos más példaértékű, megismerésre érdemes tettéről tanúskodnak fennmaradt írások. A libák akkor kapcsolódtak össze nevével, amikor 371-ben Tours püspökévé választották meg, ő azonban tiltakozott ez ellen, s egy libaólban próbált elrejtőzni, de a gágogók elárultak őt.

Márton, akit ma a felderítő katonák védőszentjeként tisztelünk, maga is a hadseregben töltötte ifjú korát pogány katonatiszt édesapja nyomására, aki nem nézte jó szemmel, hogy 12 éves fia felvette a kereszténységet. Három év múlva katonának adta. Az ifjú aztán egy koldussal találkozott, akit rablók fosztottak ki. Saját köpenyét kardjával kettévágta, egyik felét a nélkülöző vállára borította. Álmában Jézus jelent meg a koldusnak adott köpenydarabban. A 22 éves férfi eztán csak Krisztust szolgálta, pogány falvakat térített meg, később édesanyját is megkeresztelte, de apját nem tudta.

Mindegy, kivel teszünk jót

Szentesi Csaba őrnagy, görögkatolikus tábori lelkész számára a fent említett eseten túl egy kevésbé ismert történet a leginkább példaértékű. Az ördög koldusruhában kísértette meg Mártont, aki bőséges alamizsnát adott neki. Az ördög ekkor felfedte magát és gúnyosan kinevette. Márton így felelt: Mit számít az, hogy egy szegény ördöggel tettem jót, Krisztus szeretetéért történt. A lelkész vallja, érdemes volna elsajátítanunk ezt a nyugalmat, hozzáállást, ha durva beszólások célkeresztjébe kerülünk.

Szentesi Csaba elmondta, aki a haza védelmét választotta hivatásul az tudja, hogy adott esetben fegyvert kell fognia és parancsra használni. Az ő tevékenysége leginkább a szakmájába kissé belefásultak lelki hullámvölgyeiben, a magánéleti, családi nehézségekben vagy a más országokban szolgálók elestekor tud támaszt nyújtani, feszültséget oldani.

Megtudtuk, a debreceni felderítő katonák ez évtől önálló ezreddé alakultak. A jelszavuk: becsület, erény, kitartás. Ez mind jellemző Szent Mártonra, az életére, s példaként kell állnia a katonák előtt is munkájukban, magánéletükben egyaránt.

HaBe