Bányászat vagy rablógazdálkodás?


Rudolftelep, Miskolc – Örökül hagyták a kitermelő
cégek a rudolftelepi bányák
rekultivációs költségeit.

Számottevő értéket nem képvisel a korábban Rudolftelep határában bányát üzemeltető, mára azonban felszámolás alá került Cyclocarbon Kft. megmaradt vagyona – tudtuk meg a cég felszámolását végző Contact Nord Kft. felszámolóbiztosától, Gulyik Zsolttól, így ez aligha nyújt fedezetet az egykori bányagödrök rekultivációjára.

Mint a felszámolóbiztos elmondta, maga a bánya több helyrajzi számon nyilvántartott területen található „gödrök” sokasága, a felszámolás viszont ezen telkek közül csak néhányat, a Cyclocarbon Kft. tulajdonában lévőket érinti. Amennyiben nem sikerül a felszámolás során értékesíteni ezeket a részben kiaknázott területeket, a hitelezőket természetben igyekeznek kielégíteni velük – őket azonban nem terheli, nem terhelheti a rekultiváció költsége.

A bányászati jog ugyan értékesíthető lenne, azonban érdeklődés hiányában – és mert nem tudni, van-e még ott egyáltalán kibányászható, érdemi mennyiségű szén – az értéke nulla forint, a közelmúltban elkészült vagyonértékelés során az értékbecslő ezt nem is számolta el a Cyclocarbon vagyonaként – mondta Gulyik Zsolt.

Omladozó bányagödrök

Mint korábban megírtuk: a Rudolftelep határában található két elhagyatott, rekultiválatlan nyíltszíni bánya gödrei keserítik meg a községben élők életét: az egyik helyén összegyűlő belvíz életveszélyes fürdőhelyet jelent a gyerekek, illegálisan használható szeméttelepet mások számára, így nyaranta a folyamatos szúnyog- és légyellátásban nincs hiány. A másik bánya gödrében található akna bejáratát pedig minduntalan kimossa a csapadék, szabad utat engedve így azok számára, akik egy-egy zsák „olcsó” szénért az életüket is kockáztatva merészkednek le az elhagyatott járatokba. A bányagödröket kikezdte az időjárás is, az eső erdős hegyoldalakat mos ezekbe a katlanokba, így itt folyamatos az omlásveszély is.

A bányarekultivációt a kitermelést végző cégeknek kellett volna végrehajtaniuk, de azok felszámolás alá kerültek – számottevő vagyonuk nem lévén, nincs kivel megfizettetni a területrendezés több tízmilliós költségét.