Az olvasás népszerűsítéséért

Az olvasás népszerűsítéséért
Öt iskola együttműködését dicséri az a sikeres pályázat melynek keretében az olvasás népszerűsítése valósulhat meg Hajdúböszörményben.

Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Hajdúböszörményi Iskolai könyvtárak informatikai és könyvtári együttműködése című TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0032 pályázatot az Oktatási és kulturális Minisztérium Támogatáskezelési Igazgatósága 40.127.820 Ft támogatásban részesítette. A projekt nyitórendezvényét 2010. május 25-én tartották a városházán. Konzorciumi partnerek: a Veress Ferenc Szakképző Iskola, a Bocskai István Gimnázium, a Széchenyi István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és –Kollégium, a Középkerti Általános Iskola és a Bethlen Gábor Általános Iskola nevében Kathy Zsigmond projektmenedzser köszöntötte a megjelenteket, majd Orbánné Nagy Ildikó a projekt szakmai vezetője ismertette a pályázatrészleteit.

A 18 hónapon át tartó projekt az olvasás népszerűsítéséért, a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásáért zajlik. Ezzel a Hajdú-Bihar Megyében és a kistérségben egyedülálló összefogás valósul meg az iskolák között, a 7-18 éves korosztály érdekében.

A 2010. április 1- 2011. szeptember 30. között megvalósuló projekt további célja az országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári elektronikus katalógusok, adatbázisok kialakítása, valamint interaktív könyvtári honlapok kialakítása (5 iskola 100.000 dokumentumának jegyzékét tartalmazó adatbázissal) különböző felhasználói csoportok igényeinek megfelelően.

A projekt megvalósításának része 2011 nyarán egy hetes olvasótábor Budapesten, ahová az olvasást népszerűsítő programokon, versenyeken díjazást elnyerő tanulók juthatnak el.

Az elnyert támogatás jóvoltából az Országos Képzési Jegyzéken szereplő akkreditált könyvtárszakmai képzésen vesznek részt a könyvtárosok, ahol önismereti és konfliktuskezelési tudnivalókat sajátítanak el, valamint akkreditált angol nyelvi képzéseken vehetnek részt.

Az öt konzorciumi iskola szervezésében: vetélkedők, író-olvasó találkozók, bábelőadások, könyvtárhasználati versenyek, kiállítások, internetes játékok, iniciálé készítő pályázat és egyéb programok kerülnek megrendezésre. Az elnyert összeg 10 %-ból irodabútorok, könyvtári berendezések beszerzése is megvalósulhat.

Emellett elkészül egy közös honlap, mellyel kapcsolatban minden könyvtáros tanár honlap használatot oktató órákat szervez az iskolájában a diákság számára.

A projekt nyitórendezvényén Dr. Nagy Attila, olvasáskutató tartott előadást az olvasóvá nevelésről, olvasóvá válásról.

Szarvas-Szabó Kata