Az időjárás okozza a legtöbb lakáskárt

Az időjárás okozza a legtöbb lakáskárt
© Illusztráció: Getty Images
Budapest – Az elmúlt hat év adatai alapján 2015. júliusában érkezett a biztosítóhoz a legtöbb kárbejelentés.

A legnagyobb összegű lakásbiztosítási kárkifizetéseket a vihar okozta károk pótlására, tűz és robbanás, valamint árvízkárokra teljesítette az egyik nemzetközileg is piacon lévő biztosító, melynek az elmúlt hat és fél éves ( 2009. júniusa -2015. december időszak) statisztikáiból kiderült az is, hogy családi házak esetében a kárkifizetések összege 25 százalékkal haladja meg a lakásoknál kifizetett összegeket.

A leggyakoribb kártípusok

A lakásbiztosításhoz kapcsolódó összes káresemény 80 százaléka három kártípushoz tartozik: elemi kárhoz (vihar/felhőszakadás, jégverés, földrengés, villám másodlagos hatása, árvíz, vízkár), csőtörés és vezetékes kárhoz, valamint üvegtöréshez 16 százalék.

Az elemi károk közül leginkább vihar és felhőszakadást, illetve villámcsapás másodlagos hatásából fakadó káreseményt regisztrált a biztosító.

Az események előfordulása

A vizsgált 78 hónapban regisztrált káresemény 57 százaléka a májustól szeptemberig tartó időszakban történt. A tavaszi és nyári hónapokban bejelentett káresemények 31 százaléka vihar és felhőszakadáshoz, 18 százaléka csőtörés és vezetékes vízkárhoz, 14 százalék villámcsapás másodlagos hatásához, 12 százalék pedig üvegtöréshez kapcsolódik.

Az elmúlt 6 év adatai alapján 2015. júliusában érkezett a biztosítóhoz a legtöbb kárbejelentés. Ezek közül a három leggyakoribb káresemény viharhoz (közel 50 százalék), villámcsapás másodlagos hatásához (11 százalék), illetve üvegtöréshez (9 százalék) köthető. Budapest-vidék viszonylatban a fővárosban regisztrálták a biztosítónál a kárbejelentések 28 százalékát és a teljes kifizetésekből is hasonló arányban részesült Budapest. Ebben az arányban azonban szerepet játszik Budapest, vidékhez képest nagyobb állománysűrűsége.

Kifizetések összege

A legnagyobb mértékű kifizetést a vihar okozta károk rendezésére fordította a biztosító; átlagosan 400 ezer forintot. Tűz és robbanásnál 320 ezer, árvíznél 155 ezer, betöréses kár esetén 130 ezer forint, villámcsapás okozta másodlagos kárnál 60 ezer, míg felelősségi kárnál 45 ezer volt az átlagos kompenzáció mértéke.

Családi házak esetében a kárkifizetések összege 25 százalékkal haladta meg a lakások esetében kifizetett összegeket. Sőt, a milliós kárfizetések nagyobb része is a házakhoz kapcsolódik, éppen a leggyakoribb kártípusok kapcsán. – Az egyes kártípusok esetében előforduló akár több százezres összegű kifizetések azt jelzik, hogy egy váratlan káresemény gyakran csak nagy nehézségek árán pótolható veszteséget okozhat az ingatlantulajdonosoknak – hívta fel a figyelmet Csikós Dániel, a Genertel vezérigazgatója.

HBN
hirdetés