Az élet közösségének helyreállítása

Az élet közösségének helyreállítása
Debrecen – Húsvét nem más, mint, hogy Isten Krisztusban valami csodálatos életjelt ad magáról. Életjelt, ami nem olyan, mint egy kétségbeesett segélykiáltás, nem olyan, mint a föld mélyén rekedt bányászok kétségbeesett kiabálása, hogy „itt vagyunk, gyertek, segítsetek!”, nem olyan, mint a kétségbeesetten leadott sürgöny.

 Isten olyan életjelt ad magáról Krisztusban, amely gyökeresen megváltoztatja azoknak az életét, akikkel letelepszik egy asztalhoz. Megkérdezi őket, szóba áll velük, útbaigazítja őket, megtöri a kenyeret és adja nekik, az élet közösségét vállalja újra velük – mondta Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke Húsvét első napján, vasárnap délelőtt a debreceni Nagytemplomban tartott istentiszteleten.

Szavai szerint Húsvét azért a leghatalmasabb és legcsodálatosabb ünnepe minden keresztény embernek, mert azt hirdeti: Velünk maradt az Isten. Nem vagyunk egyedül. Nem vagyunk magunkra hagyatva. A püspök szól arról is, hogy furcsa egybeesések vannak az idén a Húsvéttal kapcsolatban. Bölcskei Gusztáv a közelgő országgyűlési képviselő-választással kapcsolatban kijelentette: Miközben azt hirdetjük, hogy a Húsvét az élet közösségének újra vállalása, újra helyreállítása, látjátok-e, tudjátok-e, hogy ebben a szétzilált közösségektől hemzsegő országban mi a ti felelősségetek. A szétzilált életközösségek országában ezért nem mindegy az, hogy mi történik majd április 11-én.