Az ÁSZ hiányosságokat tárt fel a kincstári informatikánál

Budapest – Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) több hiányosságot is feltárt a KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Kft. 2012. április 12. és 2014. december 31. közötti működésében.

Az ÁSZ tájékoztatása szerint az ellenőrzésen hiányosságot találtak a Magyar Államkincstár tulajdonosi gyakorlásánál, a KINCSINFO vagyonnal való gazdálkodás feltételeinek kialakításánál, a projektköltségek elkülönítésénél, valamint a közbeszerzési eljárások lefolytatásának kötelezettségénél.

Az ÁSZ megállapította, hogy az éves beszámolók leltárral való alátámasztottsága nem volt biztosított, ezért a mérleg valódiság elve nem érvényesült.

A KINCSINFO-t a magyar állam nevében a Magyar Államkincstár alapította nem jövedelemszerzésre irányuló nonprofit korlátolt felelősségű társaságként. A KINCSINFO a kincstár informatikai infrastruktúrájának üzemeltetésében, a meglévő rendszerek és új rendszerek fejlesztésében működött közre.

A KINCSINFO állami vagyont nem kezelt, saját vagyona 2014-ben 1,82 milliárd forint volt, amiben meghatározó részt képviseltek a készletek között befejezetlen termelésként nyilvántartott uniós és hazai költségvetési forrásból finanszírozott 702,6 millió forint összegű szoftver fejlesztési projektek.

Az ÁSZ tájékoztatása szerint a Kincstár a KINCSINFO felelős gazdálkodásához szükséges követelményeket kialakította, meghatározta a tulajdonos számára fenntartott jogokat, ugyanakkor a kincstár tulajdonosi joggyakorlása a törzstőke emeléshez és a rezsiköltségek számlázásához kapcsolódóan nem felelt meg az előírásoknak.

A kincstár a KINCSINFO 2014. évi törzstőke emeléséről szóló döntése előtt nem kérte meg az MNV Zrt. előzetes hozzájárulását, valamint a KINCSINFO-val kötött együttműködési megállapodásban foglaltak ellenére a 2012. évre vonatkozó rezsiköltségeket 2013-ban, utólagosan számlázta ki.

A számvevők szerint a KINCSINFO a vagyongazdálkodási tevékenységének szabályozását hiányosan alakította ki, nem rendelkeztek 2012-2014 között számlarenddel, és 2014. március 30-ig nem készítették el az önköltségszámítás rendjének szabályzatát.

A bevételek és ráfordítások könyvviteli elszámolása – a 2012. évet kivéve – a számviteli törvény által meghatározott főkönyvi számlákra történt, azonban a projektköltségek belső szabályzatban előírt elkülönített elszámolási kötelezettségének 2014 májusáig nem tettek eleget. A KINCSINFO vagyongazdálkodása és a vagyonváltozást eredményező döntések során a 2013. évi eszközbeszerzéshez kapcsolódóan két szerződéskötésnél nem tartotta be a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét – közölte az Állami Számvevőszék.

Az ÁSZ a KINCSINFO ügyvezetőjének, valamint a kincstár elnökének fogalmazott meg javaslatokat, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

– MTI –