Az önkormányzat bíróság előtt támadja a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát a 2-es villamos ügyében

A debreceni önkormányzat bíróság előtt támadja a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát. A döntőbizottság ugyanis olyan hibákat vétett a döntéshozatalában, amikkel kapcsolatban már az uszoda perben a város pernyertes lett a Fővárosi Bíróságon.

A határozathozatalban több visszásság is tapasztalható volt. Az eljáró három tagú bizottságban menet közben két főt kicseréltek, majd a törvényi határidőt jóval túllépve hozták meg döntésüket. Ez azért is sérelmes, mert az ajánlatkérők hasonló esetben, akár 1 nap mulasztás miatt is többmilliós büntetéssel számolhatnak.
Ráadásul egy ilyen horderejű, uniós finanszírozású projekt kapcsán minden felesleges késlekedés igen sokba kerülhet. A másfél hónapos jogorvoslati eljárás végül olyan, ötven oldalas megállapítással zárult, melyben valamennyi vesztes cég összes jogorvoslati kérelmi elemét elutasították. A bírság kiszabását a döntőbizottság arra alapozta, hogy a kiírásban egyes műszaki kérdésekben nem volt egyértelmű a megfogalmazás. A fentiek tükrében az is teljesen méltánytalan és életszerűtlen, hogy az egyébként a jogorvoslatot indító vesztes cégek által ilyenkor befizetendő eljárási díjat (900.000 Ft) is az önkormányzatnak kell állnia, hiszen ezek a cégek nem nyerték meg a jogorvoslatot az önkormányzat ellen egyetlen általuk kifogásolt önkormányzati döntés tekintetében sem.
 
A bírósági szakasszal párhuzamosan folytatódik a villamos járművek beszerzése, hogy minél kevesebb idő vesszen kárba a jogi huzavonával.
Néhány kiírási elem egyértelműsítése után – melyeket ismételten minőségbiztosít a támogató és a közreműködő szervezet (NFÜ, KIKSZ) – ismételt ajánlatbeadás várható, majd újraértékelés következik.
 
Előre láthatóan az eredetileg 2009 októberében megindult közbeszerzési eljárás szerződéskötéssel 2010 augusztusában zárulhat le. A városnak olyan lehetősége is lenne a jog szerint, hogy ezt az eljárást eredménytelenné nyilvánítsa, majd teljesen új eljárást indítson. Ekkor azonban a még bürokratikusabb folyamat egy hónappal későbbre tolná a szerződéskötés lehetséges időpontját. Időközben ugyanis a közbeszerzési törvény sok helyen megváltozott, még bonyolultabb lett, így egy teljesen új ajánlati felhívás megjelentetése azt eredményezné, hogy ezeket az új rendelkezéseket is már alkalmazni kellene az eljárásra. Ekkor a budapesti minőségbiztosítás is több időt venne igénybe, ami a korábbi tapasztalatok alapján teljesen új ajánlati felhívás és dokumentációra vonatkozva az egy hónapos időkeretet is átlépheti. Emiatt döntött a város az eredeti közbeszerzési eljárás módosítással történő folytatása mellett – tájékoztatta szerkesztőségünket Pajna Zoltán alpolgármester.