Az Összefogás az erőszak ellen mozgalom nyílt levele

Nyílt levelet jutattak el
szerkesztőségünkbe az
Összefogás az erőszak ellen mozgalom
tagjai.

Nyílt levél


Budapest, 2009. február 24.


Hétfőre virradóra újabb
erőszakos bűncselekményre
került sor, melyben egy ötéves
kisfiú és édesapja
vesztették életüket.
Nemrégiben Marian Cosma
sportoló brutális halála
döbbentette meg az országot, de ezek
mellett nap mint nap történnek kevesebb
figyelmet kapó bűncselekmények.


Mindemellett tény, és ki kell mondani,
hogy a rendőrség és
általában véve az
igazságszolgáltatás nem tud
megbirkózni feladataival és egyes
esetekben a nyomozás
megkezdésétől az
ítélethozatalig látványos
hibákat vétenek. Az ország
lakossága mindebből azt látja, hogy
míg zavargások esetén egyes
rendőrök törvényeket is
áthágva és később
egymást védve alkalmaznak indokolatlan
erőszakot, akár ártatlan
járókelők ellen is, addig a
szervezett bűnözői csoportok és
az etnikai alapú támadások ellen
nem lépnek föl akkor sem, ha rendelkeznek
az ehhez szükséges
információval.


A Veszprém környéki
bűnbanda a helyi hatóságok orra
előtt folytatta látványosan
törvénysértő
életvitelét, a
tatárszentgyörgyi
tragédiát követően, pedig az
ottani hatóságok tagadták az
idegenkezűség látványos
tényét. Mindezen tapasztalatok
mára soha nem látott
mértékben korbácsolták fel
az indulatokat, mely folyamatot a romló
gazdasági helyzetből fakadó
mindennapos problémák és a
szélsőséges csoportok
uszító magatartása csak
tovább erősíti.

Mi civilek, az Összefogás az
Erőszak Ellen mozgalom tagjai,
ezért azt kérjük a
kormánytól és az illetékes
szervektől, hogy állítsák
vissza a bizalmat az
igazságszolgáltatásban
.Tartassák
be a jelenlegi törvényeket, mielőtt
széles rétegek kezdik követelni a
szigorúbb törvények és
embertelen rendszabályok
bevezetését, amelyek csak az erőszak
és igazságtalanság
terjedését hoznák
magukkal. Tegyék
egyértelművé, hogy
bőrszíntől függetlenül
minden állampolgár
számíthat rájuk és
szintén bőrszíntől
függetlenül minden bűnözőnek
ugyanúgy felelnie kell tetteiért
.


Emellett azt kérjük, hogy a
kormány tegyen valódi
lépéseket a jelenleg
szegénységben és
mélyszegénységben élő
milliók helyzetének gyökeres
rendezésére. Hiszen a szociális
problémák növekedése – az
egyértelmű hátrányokon
felül – nagymértékben
hozzájárul a feszültségek
kiéleződéséhez.


Tisztában vagyunk vele, hogy a helyzet
megoldása nem csak az államon
múlik, így minden magyar
állampolgárhoz is fordulunk
egyúttal. Bár, mélységes
szomorúságot okoztak az utóbbi
hetek erőszakos cselekedetei és az ezeket
követő ingerült vélemények
elszaporodása, örömünkre
szolgál, hogy számos újszerű
kezdeményezés is napvilágot
látott. Ezekben a többségi és
a roma magyarok egyaránt hitet tettek egy
közösen építendő,
megbékélésre és
együttműködésre
alapuló ország mellett.


Egyre többen ismerik fel, hogy a
különbség nem romák és
nem-romák között van, hanem
bőrszíntől függetlenül a
becsületes és becstelen emberek
között. A fokozódó
indulatok között is egyre többen mernek
hangot adni annak, hogy teljes etnikai csoportok
kollektív bűnösként való
stigmatizálása emberileg elfogadhatatlan
és a társadalmi
demokráciára borzasztóan
káros. Etnikai csoportok egymás ellen
fordulása rossz lenne minden magyarnak:
rossz a cigánynak, rossz a nem
cigánynak. Egyedül a
szélsőséges csoportok
profitálnak belőle, amik éppen
ezért be is vetnek minden lehetséges
eszközt a konfliktus mesterséges
fokozására.


Arra kérünk hát minden magyar
állampolgárt etnikai
hovatartozástól függetlenül:
tegyen hitet a békés
együttélés, a törvények
betartatása, valamint az erőszak- és
megkülönböztetés-mentes
megoldások keresése mellett. Adjon
hangot ennek a törekvésnek, segítsen
szűkebb és tágabb
környezetének azzal, hogy a kirekesztő
és erőszakot követelő
álmegoldások mellé
alternatívát kínál.
És végül, de nem utolsósorban
keresse és támogassa mindazon
csoportokat és
kezdeményezéseket, amelyek aktívan
igyekeznek tenni mindezen célokért!

Összefogás az erőszak ellen
mozgalom tagjai


www.osszefogas.org