Az 1950-es években inkább ellene voltak

Középiskolások a Görgei Artúr 200. és Irinyi János 201. születésnapja alkalmából rendezett emlékülésen
Középiskolások a Görgei Artúr 200. és Irinyi János 201. születésnapja alkalmából rendezett emlékülésen - © Fotó: Matey István
Debrecen – Németh László rokonságot látott saját személye és Görgei között.

Dr. Imre László professzor két XX. századi példát hozva kiemelte, hogy nemzetlélektani szempontból fontos, szükséges dolgokat lehet elmondani a hadvezér sorsára hivatkozva.

– Illyés Gyula és Németh László teljesen ellentétesen fogalmazták ezt meg. 1953-ban írta a Fáklyalángot Illyés, rá egy évre Németh Az árulót. Ez a két darab sokat elmond a Kossuth-párti 1950-es évekről, amikor a forradalmi, király- és monarchiaellenes jelzőket tűzte a zászlajára az akkori politikai rezsim.

Kiáll Kossuth mellett

A Fáklyaláng szinte csak egy párbeszéd Kossuth és Görgei közt. Illyés egyértelműen Kossuth mellett áll ki, aki ekkor is (Aradon, néhány nappal a fegyverletétel előtt) hisz még a szabadságharc győzelmében. Illúzióban él. Görgei már akkor is megelőlegezi – a valóságban is –, hogy ha Bem és Dembinsky csatát veszít, nem lesz értelme a halálba hajtani a maradék embert.

Németh László drámája Görgey Artúrról szól. A kiváló hadvezérről, aki a szabadságharc bukása és az aradi tizenhármak kivégzése idején Klagenfurtban internálva él, és akit a nemzet árulónak kiáltott ki. A belső lelki rezdüléseket, a lelkiismeretet és az eszme jelentőségét is jól ismerő Németh László azokat a kérdéseket firtatja, melyek Görgeiben lejátszódtak, és melyek a nemzet „lelkiismeretét” az ő árulóvá kikiáltására rávették. Hogyan él, hogyan neveli öccsének a két fiát, milyen híreket hall, hogy tud szembenézni az áruló legendájával. Németh azért tudott ráhangolódni erre a helyzetbe, mert ő is hasonló cipőben járt: 1952–53-ban orosz fordításaival bizonyos elismerésben részesült, és ezt többen árulásnak tekintették, a barátok pocskondiázták. Ezt a megalázó helyzetet írta meg a dráma 4 felvonásában, annak lírai-szubjektív magjában.

BB


Görgei Artúr
Debrecen - Sztereotip kép él a köztudatban Görgeiről, ezt igyekeztek oldani a konferencián. 200 évvel ezelőtt született Görgei (vagy Görgey) Artúr. Az első gondolatunk általában Görgei Artúrról az, hogy áruló. 98 évig élt, haláláig kellett ezt a megbélyegzést elviselnie, jogtalanul – így nyitotta...