Amikor még a falnak is füle volt…

Akt.:
Amikor még a falnak is füle volt…
© Fotó: Matey István
Debrecen – Az 1950-es évekből származó, szigorúan titkos akták kerültek elő abból a széfből, amelynek alsó fiókját idén nyáron, a Debreceni Járásbíróság költözésekor nyitottak fel. Iratok hétköznapi emberek 1950 és 1958 között tárgyalt ügyeit dokumentálják. Az ügyek között tiltott határátlépés, izgatás, sikkasztás, sőt, hatóság elleni erőszak, illetve közellátás érdekét veszélyeztető bűntett is akadt. Egy részüket kézzel írták, némelyikük nehezen olvasható, ám többségében jó állapotban maradtak meg.

Évtizedeken át nem sejtették, hogy mit rejt annak a páncélszekrénynek az alsó fiókja, amely a Debreceni Járásbíróság elnöki szobájában állt. A nyári költözéskor azonban felnyitották, és kiderült: 92, szigorúan titkos minősítésű ügy iratai lapultak benne. A széf ma már a járásbíróság új épületében berendezett bíróságtörténeti kiállításon látható, a dokumentumok pedig a megyei levéltárba kerültek – mondta el érdeklődésünkre dr. Czipa Zsuzsanna bírósági titkár, aki a dokumentumokat a készülő szakdolgozatához kutatja.

Hogy miért ott tárolták az iratokat, nem tudni. Így viszont megmaradtak, s betekintést engednek a kor ítélkezési gyakorlatába. Az egyik szerint 1953-ban egy debreceni férfi a szomszédja és Sztálin miatt került bajba. A generalisszimusz akkor hirtelen súlyos betegségbe esett. A hír hallatán a vádlott felesége – „mint az ország minden becsületes dolgozója” – és a szomszéd asszonya is elsírta magát. Így délután, amikor a férfi hazaért a Postakert utcai otthonába, nejét kisírt szemekkel találta, majd Sztálin betegségének hallatán azt mondta, „még jobban is fogjuk siratni, mert az állapota nagyon súlyos. Sajnos halál ellen nincs orvosság, lehet, hogy meg fog halni.”

Ezt hallotta meg a szomszéd a spájz ablakán keresztül krumpliszedés közben, ám – áll a dokumentumban – „semmiképpen sem hallgatózva”. – A férfi ellen izgatás bűntette miatt emelt vádat az államügyészség, amely bizalmas körben, becsmérlő, gyalázkodó kijelentésként értékelte a megjegyzéseket. A bíróság szerint azonban a szomszéd nem tudta, kiről beszél a vádlott. Tekintettel erre, illetve hogy a vádlott a munkájához a lehető legjobban viszonyult és a vállalata vezetőségének megbecsülését élvezte, felmentették a vádak alól – magyarázta Czipa Zsuzsanna.


Fotó: Matey István (galéria) Fotó: Matey István (galéria) ©

Az osztályellenség hálójában

Említésre érdemes annak a vasutasnak az esete is, aki másfél hónapot töltött előzetes letartóztatásban, miután elment a járási tanácselnökhöz, akinél úgy szólt: a vasutasok éheznek, kevés a kenyérfejadag. Eközben elővett a táskájából két vöröshagymát és a tanácselnök asztalára dobva azt mondta, ma is ez lesz az ebédje. Az eljárás során a vádlott tagadta a bűnösségét, bár elismerte, a családja megélhetése miatt ideges volt az irodában. A bíróság azt állapította meg, hogy a vádlott – bár nem tartozik az osztályellenség táborába – „nyilván politikai tájékozatlansága és elmaradottsága miatt maga is az osztályellenség hálójába került”. Hat hónap, végrehajtásában három évre felfüggesztett börtönbüntetést kapott, valamint 1200 forint pénzbüntetést.

Munkacsoport alakult

A bíróságtörténeti kiállítás anyagát 2003-ban kezdték el gyűjteni, a cívisvárosi jogszolgáltatás történetét feldolgozó kutatások pedig 2013-ban gyorsultak fel. Munkacsoport alakult azzal a céllal, hogy érdekes és eddig ismeretlen momentumokat ásson elő az elmúlt évszázadokból. A tárlaton számtalan olyan tárgy látható, amelyek az egykori debreceni Magyar Királyi Törvényszék patinás épületében használtak.

Mint ismert, 1944-ben bombatalálatot kapott az épület főszárnya, amit aztán le kellett bontani. Érdekesség, hogy a Gyulai Törvényszéknek hasonló a felépítése, mint a részben elpusztult épületnek, ennek makettje is látható a járásbíróságon.

A bombát is költöztették

A tárlat egy óriási bombát is bemutat, amit szintén az Iparkamara utcáról szállítottak át az új épületbe. Ezt emlegették a járásbíróságon humorosan akkor, amikor bombariadó miatt ki kellett üríteni az épületet, mondván, tényleg van bomba az épületben. Czipa Zsuzsannától megtudtuk: a szerkezet amerikai GP 500 lb M64 típusú rombolóbomba test, amelyet a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezredtől kaptak. 1944-ben az amerikai gépek ilyen rombolóbombákat vetettek be, s okozták a főszárny pusztulását.


Fotó: Matey István (galéria) Fotó: Matey István (galéria) ©

Kiállították a korábbi járásbíróság padlásán talált tűzcsapot, hordágyat, de az omladozó épület még egyben maradt stukkóit is. – A bíróság dolgozóinak szívéhez valamennyi tárgy közel áll, hiszen a korábbi elnöki iroda bársony ülőgarnitúrájától az irodaszereken át, a megsárgult iratok, lajstromkönyvek mind a múltat idézik. Az egykori Járásbíróság és Törvényszéki Palota épületeit megelevenítő makettek a múlt század elejére repítenek. Célunk az volt, hogy az állandó kiállításon méltó helyet biztosítsunk az emléktárgyaknak, üzenve az utánunk következő generációknak is: a jövőbe vezető út a múlt alapos ismeretével kezdődik – fogalmazott.

– Szabó Zsolt László –


A tárlat ügyfélfogadási időben ingyenesen látogatható, előzetes bejelentkezés szükséges.


Polgáron járvány nehezítette a beszolgáltatást

Szintén a fiókban találták meg egy polgári lakos ügyében hozott ítélet papírjait. A férfi 1954-ben két alkalommal is elmulasztotta a tojás és a baromfi beszolgáltatását, így közellátási bűntett miatt marasztalták el. Az első félévi mulasztás miatt 10 havi börtönbüntetést, 500 forint pénzbüntetést, továbbá három év közügyektől eltiltást, valamint öt hold szántó és 30 hold 336 négyszögöl legelőingatlan elkobzását rendelte el a bíróság. A második félévben történt mulasztás miatt négy havi felfüggesztett börtönbüntetésre és 1200 forint pénzbüntetésre ítélték. A fellebbviteli bíróság viszont megállapította, hogy a vádlott a beszolgáltatási kötelezettségét a faluban pusztító járvány miatt nem tudta teljesíteni, továbbá azt is, hogy kulák osztályhelyzetű (bár e körülmény a bizonyítványaiban nem szerepelt). A vádlottat – a két elsőfokú döntést összbüntetésbe foglalva – öt havi letöltendő börtönbüntetésre, 2 ezer forint pénzbüntetésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélték.

Az üknagyapa nyomában

A tavaly már bemutatott tárlat a járásbíróság új épületében új kiállítási darabokkal bővült. A Kúria korábbi elnökének, dr. Juhász Andornak (1867-1941) személyes tárgyai között ugyanis megtalálható az írógépe, más emléktárgyai és levelezése is. Ezek ükunokája, dr. Mensáros Dániel révén kerültek Debrecenbe, aki maga is büntetőbíró a járásbíróságon. Érdeklődésünkre azt mondta, eddig a lakásukat díszítették e tárgyak. – Pályám elején járó bíróként büszkeséggel tölt el, hogy munkámat olyan tárgyi emlékek közelében végezhetem, amelyek ugyan eddig is szeretett emléktárgyakként díszítették a lakást, de a kiállítás részeként immár másokat is a bírói hivatás üknagyapám által képviselt értékeire emlékeztetik – fogalmazott.További hírek a Magyarország kategóriából

Sporthírek