Amikor az APEH készíti a bevallást

Idén is kérhetjük, hogy az APEH készítse el személyi jövedelemadó bevallásunkat!

Nem boldogulnak az adóbevallással, és munkáltatójuk nem vállalja az adóbevallásuk elkészítését? Kár ezen bosszankodni, hiszen idén is kérhetik a magánszemélyek, hogy az önadózás keretén belül az APEH közreműködésével elkészített egyszerűsített bevallással teljesítsék a személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségüket. Erről azonban 2010. február 15-éig nyilatkozni kell. A kitöltött, aláírt nyilatkozatot (0953NY) postán, illetve elektronikus úton is be lehet küldeni, vagy az ügyfélszolgálatokon személyesen is be lehet nyújtani. A postára adott nyilatkozatok esetében – a soron kívüli feldolgozás érdekében – célszerű a borítékon a feladó nevén és címén kívül az „NY” betűt is feltüntetni.

Fontos tudnivaló, hogy eme határidő jogvesztő jellegű, azaz a nyilatkozat határidőn túli visszaküldése, benyújtása esetén nem lehet igazolási kérelmet előterjeszteni. A 0953NY jelű nyomtatványt minden adózó megkapta a bevallási csomagban, de valamennyi ügyfélszolgálati irodában ingyenesen is beszerezhető, illetve az adóhatóság honlapjáról (www.apeh.hu) is letölthető.

 További információt a 06-40/42-42-42–es kék számon kérhetnek.

 Nem árt tudni

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint a magánszemély abban az esetben élhet az egyszerűsített bevallás lehetőségével, ha

– kizárólag olyan bevallásköteles jövedelmet szerzett, amelyből a kifizető (munkáltató) adót/adóelőleget vont le, és/vagy

– ingó vagyontárgy, ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem miatt keletkezett adókötelezettsége, de egyébként nem vonatkozik rá olyan rendelkezés, amely alapján köteles saját maga bevallást benyújtani, továbbá

– egyéni vállalkozói tevékenységet nem folytatott, és

– mezőgazdasági őstermelői tevékenységéből adóköteles bevétele nem származott, vagy ha igen (és megfelel az arra vonatkozó feltételeknek) nyilatkozatot ad, hogy nem volt jövedelme.