Aki képes rá, az dolgozzon

Az eddig rendszeres szociális segélyben
részesülőket a
közfoglalkoztatás szervezése
szempontjából Derecskén is
számba kell venni, s jelentős
részüket közfoglalkoztatásra
alkalmassá kell tenni.


Derecske – A város
képviselőtestülete az egyes
szociális és foglalkoztatási
tárgyú törvények
módosításából
eredő önkormányzati
feladatokról szóló
tájékoztató alapján a
legutóbbi ülésén úgy
határozott, hogy 2009. évi
költségvetésébe betervezi a
rendelkezésre állási
támogatás, a rendszeres szociális
segélyezés, valamint a
közcélú foglalkoztatás
előirányzatait, ugyanakkor
módosítja a szociális
igazgatás helyi
szabályozásáról
szóló rendeletét.


Az intézkedésre azért volt
szükség, mert az “Út a
munkához” kormányprogram
közelmúltbeli elfogadásával
az aktív korúak pénzbeni
ellátása módosult. Ez pedig
konkrét feladatokat ró a
helyhatóságokra.

Mire, mennyi?


Rendelkezésre állási
támogatás (ennek összege 2009-ben 28
ezer 500 forint) jár mindazoknak, akiknek az
önkormányzat nem tud munkát
biztosítani. A rendszeres szociális
segély (melynek összege 2009-ben maximum 57
ezer 815 Ft) mostantól kezdve csak azoknak
jár majd, akik
egészségkárosodottak, az
ötvenötödik évüket
betöltötték vagy tizennégy
éven aluli kiskorút nevelnek, de nem
részesülnek gyermekgondozási
támogatásban illetve a gyermek
napközbeni ellátása nem megoldott.


Az eddig rendszeres szociális segélyben
részesülőket a
közfoglalkoztatás szervezése
szempontjából számba kell venni, s
jelentős részüket
közfoglalkoztatásra alkalmassá kell
tenni.


A közfoglalkoztatás megszervezése a
jogszabály szerint önkormányzati
feladat, a településen most éppen
ezen munkálkodnak.