A Volán bepereli Debrecent

A közlekedési vállalat vitatja a
szerződés egyoldalú
felmondásának az indoklását.


Debrecen – A Hajdú Volán
menedzsmentje a tulajdonosokkal egyeztetve
úgy döntött, hogy pert
indít Debrecen városa ellen a
városi autóbuszos
tömegközlekedés
üzemeltetésére
vonatkozó, 2012-ig szóló
közszolgáltatási
szerződés egyoldalú
felmondása miatt.


A közgyűlés döntése
– mely szerint július
elsejétől a Cívisbusz
konzorcium bonyolítja ezt a
szolgáltatást – éves szinten
mintegy 3,5 milliárd forintot vesz ki a
Volán zsebéből. – A
keresetlevél elkészült, addig
azonban nem adhatjuk be, amíg a másik
féllel nem egyeztettünk.


Csütörtökön átadtuk a
felmondólevéllel kapcsolatos
eltérő álláspontunkat a
város képviselőinek, akiknek 15
napjuk van a reagálásra. Két eset
lehetséges; vagy létrejön
közöttünk valamiféle
egyezség peren kívül, vagy beadjuk a
keresetet. Álláspontunk szerint ugyanis
nem helytálló az a felmondási ok,
miszerint más szolgáltatóval
gazdaságosabb üzemeltetés
biztosítható – mondta el a Haonnak
Varga Sándor, a
Hajdú-Volán gazdasági
vezérigazgató-helyettese. A
szolgáltatóváltás miatt
több száz munkahely és 164 helyi
autóbusz válhat
feleslegessé.