A tervezettnél nagyobb árbevételű a vagyonkezelő

Akt.:
A debreceni közgyűlés decemberi ülése
A debreceni közgyűlés decemberi ülése - © Fotó: Matey István
Debrecen – Csaknem 25 előterjesztés szerepelt a közgyűlés napirendjén.

  • Elfogadta a cívisváros képviselőtestülete csütörtöki ülésén többek között azt, hogy Debrecen és Nyíregyháza önkormányzatai hosszútávú stratégiai együttműködési megállapodást kössenek egymással.
  • Fontos ügy a vállalkozások beruházásösztönzési és munkahely-teremtési támogatásáról szóló önkormányzati rendelet és a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló rendelet módosítása. A városnak szándéka az is, hogy részt vegyen az Interreg V-A Románia–Magyarország Programban és az Arany János Tehetséggondozó Programban. Elfogadta a testület a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi első három negyedévi üzleti jelentését is.
  • Igennel szavaztak a képviselők a Debrecen – 2018 és 2030 közötti – kulturális stratégiájára is, valamint hogy Debrecen közreműködjön a 2022. és a 2024. évi Európai Egyetemi Játékok megrendezésében és lebonyolításában.

Településképi arculati kézikönyvet és rendeletet fogadott el a városi képviselő-testület csütörtökön. A jogszabály célja egyebek mellett Debrecen történeti hagyományainak, építészeti értékeinek, idegenforgalmi nevezetességeinek és arculati értékeinek a megőrzése.

Foglalkozott a testület a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi I–III. negyedéves vagyoni helyzetével is. Ebben az áll, hogy a cégcsoport összesített adózás előtti eredménye 756,2 millió forint nyereség, ez 790 millió forinttal jobb a tervezettnél, és a 2016 hasonló időszakáéhoz képest is 1 795 millió forinttal jobb.

Meglesz az éves terv

A DKV Zrt.-nél a közszolgáltatási szerződés alapján év végén elszámolandó (időbeli elhatárolás) önkormányzati kompenzáció. A cégcsoport javuló eredményei mellett a társaság 54 millió forinttal több a vártnál, elsősorban a tagvállalatoktól a 2016. évi eredmény után kapott osztalék tervezettnél magasabb összege miatt. A társaságok az év végére adott prognózisuk szerint teljesíteni fogják az éves eredménytervüket – a Médiacentrum Debrecen Kft. kivételével. Az összességében a tervnél jobb eredményét a vállalatcsoport a tervezettnél 434 M Ft-tal nagyobb árbevételből érte el. A Debreceni Gyógyfürdő Kft. I–III. negyedéves árbevétele 59 M Ft-tal, a Debreceni Vízmű Zrt. 102 M Ft-tal, a DV Parking Kft. 26 M Ft-tal, a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. alaptevékenységének árbevétele 43 M Ft-tal, a Debreceni Közlekedési Zrt. 22 M Ft-tal haladta meg a tervet.

Debrecen jelentkezik az Interreg V-A Románia–Magyarország Program pályázati felhívásra.

Kulturális inkubátor

A projekt céljai közös értékek kialakítása és népszerűsítése a színházművészet terén a román–magyar határon átnyúló térségben, kulturális mobilitás növelése a román–magyar régióban, közös kulturális imázs erősítése a román–magyar régióban. A megvalósítás debreceni helyszíne a Fórum Kulturális Inkubátor, és a konzorcium magyar partnereinek összköltségvetése nettó 6,5 millió euró. Döntés született arról is, hogy Debrecen és Nyíregyháza önkormányzatai hosszú távú stratégiai együttműködési megállapodást kötnek. Ezt ma (pénteken), Debrecenben írják alá a polgármesterek, és egyik távlati hozadéka a két várost összekötő főút négysávosítása is.

Mindemellett a csütörtöki közgyűlésen megszavazták 2030-ig szóló kulturális stratégiáját, valamint azt is, hogy a cívisváros a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség felhívására részt vesz a 2022. évi és a 2024-es Európai Egyetemi Játékok megrendezésében és lebonyolításában. Napirenden szerepelt a tanácskozáson a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása is.

kgy-2

Fotó: Matey István

Eszerint a Nagyerdei Parkerdő is jelentős helyi értéket képvisel, hiszen a város legnagyobb egységes parkja, és tájképi és rekreációs szempontból is kiemelkedő.

Sajnos azonban a korábbi veszteségek, a hosszú ideje folyó degradációs folyamatok miatt a sérülékenység alacsony, mivel az érzékeny, sérülékeny elemeket a terület elvesztette. Tovább romolhat a helyzet, ha a kocsányos tölgy öreg egyedeit nem tudjuk megóvni és nem sikerül a tölgyek tőszámát megőrizni, esetleg emelni.

Az épített örökségünk értékei

Településképi Arculati Kézikönyvet és a településkép védelméről szóló rendeletet is elfogadott a cívisváros képviselő-testülete.

E jogszabály célja Debrecen történeti hagyományainak, építészeti értékeinek, idegenforgalmi nevezetességeinek, valamint a város arculati értékeinek megőrzése.

A város épített értékei – tulajdonformára való tekintet nélkül – a város kulturális kincsének részei, s emiatt a fenntartásuk, méltó használatuk, bemutatásuk és megőrzésük közérdek – mondja ki a határozat. A településfejlesztésben a településrendezési tervek elkészítésekor a helyi védelem követelményeit az épített környezet egészének alakítása és védelme, a műemlékvédelem és az arányos városfejlesztés érdekében e rendelet célkitűzésével összhangban kell érvényesíteni.

A helyi védelem a város közigazgatási területén az építészeti örökség mindazon elemére kiterjed, amely külön jogszabály alapján nem áll védelem alatt, és amit Debrecen közgyűlése az épített környezet értékeként védetté nyilvánít. A szabályozás elemeit a város honlapján lehet majd tanulmányozni.

HBN