A távolságot áthidaló Szentlélek

A távolságot áthidaló Szentlélek
© Fotó: Derencsényi István
Túl sok a távolságnövelő tényező, ami rontja az Istenhez közeledésünk esélyeit. Nem elég az, hogy eleve lépéshátránnyal indulunk rosszra hajló, Isten-kerülő énünkkel, hanem újra meg újra kapjuk és verjük az ékeket, amelyek feszítik az életünket, és feledtetik Istenhez vágyódásunkat. Dr. Fekete Károly írása.

Megrázkódtatások, egyéni terhek, ideológiai hányattatások, a múltból beidegződött félelmek: listák, amikre felírtak és listák, amikről töröltek, elvett javak és becstelen pénzszerzések, föladott nézetek és felvett szólamok. Annyi akadály van körülöttünk és bennünk, mint például a fásultság, közömbösség, érzéketlenség, fakóság, szótlanság, imátlanság, hétköznapiság, fantáziátlanság, kiégettség, bánat, keserűség, szégyenlősség… Felsorolhatatlanul sok a távolságnövelő tényező, amik nem engednek följebb emelkedni, kilépni, újat kezdeni, ami megakadályoz abban, hogy igazán énekeljük és tegyük is: „Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram!” De éppen a Szentlélekről szóló evangéliumi tanítás mutatja meg, hogy nekünk a Szentlelken keresztül távolságot áthidaló Istenünk van. Egészen közel tud jönni a Szentlélek hozzánk, és bennünk akar élni, szólni, erőt adni. Tetszett Istennek, hogy megtörje a távolságot növelő tényezők uralmát, mert Ő a távolságot áthidaló Isten! Felszámolta a „három lépés távolságot”, elvette az idegenség és a messziség nyomasztó keserűségét, mert teremtő Atyaként, megváltó Fiúként és megszentelő-vigasztaló Lélekként közeledik hozzánk. Manapság újra szükségünk van arra, hogy megtörje a távolságnövelő tényezők uralmát, mert látja szomorú jelenünket. Megelégelte a meg-megszakadó „távolsági beszélgetést” az emberrel. Fogytán van a türelme a sürgős beavatkozást kérő sóhaj-táviratok címzettnélkülisége miatt. Szükség van, bizalommal szóló Isten-hívás nincs. Belefáradt az Édenből kiinduló, távlat nélküli, eszeveszett rohanásunk elnézésébe. Elege van a szeretetlenség miatt kialakult, egy fedél alatti távházasságokból. Felháborítja a távcsöves puskák rémuralma, a mozgóképek agresszivitást sugalló dömpingje éppúgy, mint a kívülről irányított emberek hatalmi tébolya. Ezek miatt, az Istentől távolmaradást munkáló mai tényezők miatt fontos meghallanunk: Isten ma is közeledni kívánó Úr, aki nemcsak működteti ezt a világot, hanem vele együtt él, nyög és szenved, örül és lélegzik. Ebben az itt lévő, emberközeli és velünk lévő Istenben élünk, mozgunk és vagyunk! A Szentlélek számára nincs reménytelen eset. Ő ma is tanácsol és felébreszti a lelkiismeretet, célirányossá teszi az utunkat, szeretetre hangol, vigasztalással és életerővel ajándékoz meg. Jöjj Teremtő Szent Lélek pásztorold a pásztort,/vezesd a vezetőt, adj az adni készülőnek,/szólj a megszólalóhoz, áraszd ki Lelkedet! –/és élet támad és megújítod a Föld színét.

Szerzőnk református püspök