A szmogriadó módosítását szeretné az ombudsman

Elhalasztaná a szmogriadó idején az autóforgalom korlátozását az ombudsman addig, amíg nincs megfelelõ tömegközlekedés. Emellett felülvizsgáltatná az úgynevezett “sárga matricás” jármûvek közlekedésének korlátozását is.

Budapesten tavaly rendeltek el szmogriadót, ezzel pedig korlátozták az autók forgalmát is. Ez négy napig volt érvényben. Mivel a korlátozás közvetlenül érintette a szabad mozgáshoz való jogot, az állampolgári jogok országgyûlési biztosa vizsgálatot indított az ügyben.

Szabó Máté azt indokoltnak tartja, hogy a fõpolgármester elrendelhessen olyan intézkedéseket vagy korlátozásokat, amelyekkel javulhat a levegõ minõsége. Szerinte a kérdés csupán az, hogy azzal sérülnek-e az Alkotmányban rögzített alapjogok, úgy, mint például a szabad mozgáshoz való jog. Az ombudsman szerint ugyanis az autók forgalmának csökkentése csak úgy valósítható meg, ha az önkormányzat alternatív megoldásként megfelelõ közösségi közlekedést mûködtet. Most azonban Budapesten nincs meg az érdemi többletkapacitás. Az ombudsman szerint tehát visszásságot okoz, ha az önkormányzat korlátozza az állampolgárok szabad mozgáshoz való jogát és közben nem biztosít megfelelõ alternatív közlekedést.

Több panaszos sérelmezte a szmogriadóról szóló rendeletnek azt a részét is, amely október 20-a és március 8-a között általánosan korlátozná a rosszabb környezetvédelmi besorolású, úgynevezett “sárga matricás” gépkocsik közlekedését a Hungária körúton belül. Ennek bevezetését egyébként elhalasztották. A panaszosok szerint a szabályozás sérti azoknak a jogait, akik az adott területen laknak vagy dolgoznak és még a rendelet kihirdetése elõtt vásárolták “sárga matricás” gépkocsijukat. Kifogásolták azt is, hogy a rendelet naptári idõszakhoz köti a tilalmat és nem veszi figyelembe a környezeti változásokat.

Az országgyûlési biztos szerint a gépjármû-közlekedés illetve használat korlátozása törvényi felhatalmazáson alapulhat csak, önkormányzati rendelet pedig pusztán ennek végrehajtási szabályait rögzítheti.

Szabó Máté így kezdeményezte a fõpolgármesternél, hogy terjessze elõ a szmogriadó módosítását úgy, hogy megszünteti a “sárga matricás” jármûveket érintõ korlátozást. Emellett intézkedjen, hogy Budapest és környékének közösségi közlekedése szmogriadó idején is megfelelõ kapacitásokkal rendelkezzen.