A reformáció lényegét vázolták fel Hencidán

Zsúfolásig megtelt a falu temploma
Zsúfolásig megtelt a falu temploma - © Fotó: Vmirjáncki József
Hencida – A reformátusoknak nevezetes eseményre emlékeztek a Bihari Református Egyházmegye gyülekezeteinek tagjai.

A zsúfolásig megtelt istenházában Kovács Imre, Nagykerekiben szolgáló lelkipásztor beszélt a reformáció több mint fél évezreddel ezelőtti eseményeiről, későbbi történéseiről. Beszélt arról a világviszonylatban is jelentős eseménysorozatról, amely kiindulópontja volt a református egyház létrejöttének és továbbélésének. Luther Márton (Martin Luther), a szász választófejedelemség bibliamagyarázó professzora, német ágostonrendi szerzetes 1517. október 31-én függesztette ki a wittenbergi vártemplom kapujára 95 pontba foglalt téziseit, amelyeket a középkori katolikus egyház megreformálása érdekében tett közzé. Hogy a nagy prédikátor tette mennyire időszerű és fontos cselekedet volt, igazolja, hogy napjainkban is él a reformáció szelleme, a református egyház. Beszélt arról is, hogy egyházának napjainkban is van tennivalója. A reformátorok gondolatait egyre több személlyel kell megértetni.

Lázár Péterné, hencidai lelkipásztor elmondta, hogy a helyi reformátusok száma csak úgy növekedhet, ha a fiatalabbak is követik az idősebb hívek cselekedeteit.

Nagy Zsolt, a Bihari Református Egyházmegye esperese örömét fejezte ki, hogy a térségben milyen sok egyháztagot megérintet a hívó szó, hogy részt vesznek egy ilyen nevezetes, ünnepi emlékezésen, a reformáció emléknapján.

HBN–VJ
hirdetés