A nap kérdése – Szavazzon!

Ön szerint a valóságos helyzetet mutatja-e a képviselők vagyonnyilatkozata? Önnek mi a véleménye? Adja le voksát, ha további véleménye van írja meg fórumunkban!

Itt szavazhat

 

Közszolgálatban álló személyek vagyonnyilatkozatáról

 2008. január 1-jén lépett hatályba az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény, mely önállóan szabályozza a közszolgálatban álló személyek (köztük a köztisztviselők és közalkalmazottak) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét. A törvény akként módosítja a Ktv.-t, hogy az már önállóan csak az alábbiakat tartalmazza: A munkáltatói jogkör gyakorlója az állami adóhatóságnál a közélet tisztasága szempontjából jelentős érzékenységgel rendelkező munkakörben foglalkoztatott köztisztviselő és vele egy háztartásban élő hozzátartozója vagyongyarapodásának az adózás rendjéről szóló törvény szerinti vizsgálatát a közszolgálati jogviszony fennállása alatt ötévente, megszűnése esetén haladéktalanul kezdeményezi.

Forrás:magyarorszag.hu