A magyar kultúra napja Putnokon

A napokban tartotta évnyitó  ünnepi ülését a putnoki Tóth Ede Alkotókör. A rendezvényt a Serényi László Általános Iskola éttermében, a Magyar Kultúra napjához kötve, már több éve hagyományként ünneplik.

Értékelték és megvitatták a 2005. év eredményeit, kudarcait. A kör elnöke, Tamás István ez alkalomból jelentette be, hogy sokan jelezték, bár nem végeznek alkotómunkát, szeretnének a kör tagjai lenni. Ezért a kérésnek eleget téve, megalapították az alkotói tagozat mellett a Tóth Ede Baráti Kört. Így együtt működve jelentősen részt vesznek a helyi és országos kulturális életben.

Tiszteletbeli elnökké dr. Laczkovich Katalin főorvost választották, aki egyben az egyik ötletgazda is volt. A csoport létszáma már meghaladja a nyolcvan főt. Rendezvényeiket segíti Balázs Istvánné, a Közművelődési és Kulturális Bizottság elnöke, aki egyben a foglalkozások helyszínét is biztosítjat a Serényi László Általános Iskolában.

B. Gy.