A közfoglalkoztatottat is megilleti a védelem

Debrecen – Munkába lépés előtt munkavédelmi oktatást kell tartani az új dolgozók számára.

A közfoglalkoztatottak biztonságáért, testi épségéért, egészségüket nem veszélyeztető munkakörülményekért a munkáltató felelős, csakúgy, mint a többi, „hagyományos” munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló esetében.

Körültekintően

Közfoglalkoztatásnál azonban, annak sajátosságai miatt, a munkáltatónak gyakran még nagyobb körültekintéssel kell eljárnia munkavédelmi feladatainak teljesítésekor. A közfoglalkoztatás során ugyanazokat a munkavédelmi szabályokat kell betartani, mint bármely más munkavállaló foglalkoztatása esetén, így természetesen a közmunkástól sem lehet megkövetelni, hogy egészsége vagy testi épsége veszélyeztetésével végezzen munkát (pl. közúti forgalom mellett) vagy fizikai képességein felül teljesítsen, mint ahogy azt sem, hogy olyan munkát végezzen, amihez nincs megfelelő képesítése (pl. bizonyos gépek használata).

Pihenőidő

A közmunkásnak ugyanúgy jár a rendszeres pihenő védett helyen, a tisztálkodási lehetőség, valamint szükség esetén egyéni védőeszközök vagy védőruha. Kedvezőtlen munkahelyi klímakörülmények vagy meteorológiai viszonyok mellett (pl. túl meleg, túl hideg), egészségügyi riadók vagy rosszullét esetén pedig ugyanúgy meg kell szakítania a munkát, mint a többi munkavállalónak. Munkába lépéskor a munkáltatónak vagy megbízottjának munkavédelmi oktatást kell tartania az új munkavállalók részére.

HBN