A Komlóstetői Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

A Komlóstetői Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

A Széchenyi2020 program keretében befejeződött a Komlóstetői Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése.

A Miskolci Tankerületi Központ a mai napon befejezte projektjét a Komlóstetői Általános Iskolában, amelynek célja az intézmény infrastrukturális fejlesztésén keresztül az eredményesség és az inkluzív oktatás (nyitottságra ösztönző nevelés) fokozása és a nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. A projekt 45 millió Ft európai uniós támogatás segítségével valósult meg, az Emberi Erőforrások Minisztériumának „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” c. felhívása (EFOP–4.1.3-17) alapján.

A beruházás célja a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése. További célja a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása, különösen a tanulást segítő és közösségi terek tekintetében.

A projekt során az intézményben az alábbi fejlesztések valósultak meg:

  • filagória kialakítása
  • közlekedő fedésének és tartószerkezetének felújítása
  • vizesblokk felújítása
  • tornaterem felújítása
  • infokommunikációs és részleges akadálymentesítés

A Komlóstetői Általános Iskolában megvalósult fejlesztések elősegítik a hatékonyabb nevelői munkavégzést, komfortosabb körülményeket teremtenek az intézmény mindennapi munkájához. A megvalósult tornaterem-felújítás nagymértékben elősegíti a mindennapos testnevelés magasabb színvonalú megtartását és hozzájárul a városrészben élők életminőségének javításához.

A részleges akadálymentesítés kialakítása nagy lépés az intézmény megváltozott képességű tanulóinak és vendégeinek teljes esélyegyenlősége felé.

Az infrastrukturális fejlesztések kiemelt célja az iskolára jellemző tehetséggondozás, egyéni fejlesztés, színes sportolási lehetőségek, továbbá az egyes tantárgyakból megvalósuló emelt szintű oktatás támogatása.

– PR cikk –

Címkék: