A Karacs Teréz Középiskolai Kollégium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

A Karacs Teréz Középiskolai Kollégium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

A Széchenyi2020 program keretében befejeződött a Karacs Teréz Középiskolai Kollégium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése.

A Miskolci Tankerületi Központ a mai napon befejezte projektjét a Karacs Teréz Középiskolai Kollégiumában, melynek célja az intézmény infrastrukturális fejlesztésén keresztül az eredményesség és az inkluzív oktatás (nyitottságra ösztönző nevelés) fokozása és a nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. A projekt 20 millió Ft európai uniós támogatás segítségével valósult meg, az Emberi Erőforrások Minisztériumának „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” c. felhívása (EFOP–4.1.3-17) alapján.

A beruházás célja a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése. További célja a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása, különösen a tanulást segítő és közösségi terek tekintetében.

A projekt során az intézményben az alábbi fejlesztések valósultak meg:

  • WC blokkok felújítása (új gépészeti berendezések felszerelése, nyílászárók cseréje)
  • Aulatér felújítása (padlóburkolás, beltéri ajtók cseréje)
  • Infokommunikációs és részleges akadálymentesítés

A Karacs Teréz Középiskolai Kollégium szociális helyiségeinek és közösségi tereinek korszerűsítése nagymértékben növeli az itt élő diákok komfortérzetét, amivel hathatósan hozzájárul a tanulók iskolán kívüli felkészülésének minőségi fejlődéséhez, ezáltal elősegíti tanulmányi előmenetelüket. A részleges akadálymentesítés kialakítása nagy lépés a kollégium megváltozott képességű tanulóinak teljes esélyegyenlősége felé.

A Kollégium alapvető kötelességének tekinti a diákok iskolai tanulmányi munkájának támogatását, a motiváció erősítését, a jól teljesítő tanulók elismerését, bíztatását, a megfelelő tanulási módszer kiválasztásának segítését.

A projekt keretében megvalósult beruházások a tanulók humánus légkörben való neveléséhez, személyiségük fejlesztéséhez, valamint képességüknek és érdeklődésüknek megfelelően tehetségük kibontakoztatásához is nagyban hozzájárulnak.

– PR cikk –

Címkék: