A debreceni Fazekas Mihály Gimnázium fejlesztése

Debrecen önkormányzata „A debreceni Fazekas Mihály Gimnázium fejlesztése” címmel 2010-ben sikeresen pályázott az Észak-alföldi Operatív Program keretében az Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése pályázati konstrukció kiírására.

A 428.569.558 forint elszámolható költséggel tervezett program 385.712.602 forint támogatást nyert, melyet a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 42.856.956 forint önrésszel egészített ki.

A kivitelezési munkálatok – melyeket a DH-Szerviz Kft. végzett – 2011 novemberének közepétől 2012 októberének elejéig zajlottak. A projekt tevékenységei 2012 végéig megvalósultak, s ezzel a projekt befejeződött.

A gimnáziumról

Az iskola főépülete 1892-93-ban épült Meixner Károly tervei alapján, mint Debrecen szabad királyi város főreáltanodája. 1905-től a reáltanoda gyakorlóiskolaként is működött, s jelenleg is a Debreceni Egyetem tanár szakos hallgatóinak egyik gyakorlóhelye. Fazekas Mihály nevét az 1922/1923-as tanévtől viseli az intézmény. 1961-ben indult meg a tagozatos képzés, melynek keretében a speciális matematika, valamint az idegen nyelvek oktatása került előtérbe. E területek azóta is az iskola erősségei. 1991-től vált lehetővé a hat évfolyamos képzés elindítása, tehetséggondozó jelleggel. A 2000/2001-es tanévtől – az országban egyedülálló módon – megkezdődött a két tanítási nyelvű oktatás a Fazekas Mihály Gimnáziumban magyar és spanyol, valamint magyar és francia nyelven. A gimnázium a 2005/2006-es tanévtől nyelvi előkészítő osztályt indíthatott, melynek fő célja a gyakorlatban is használható nyelvtudás biztosítása, a tanulói készségek, képességek fejlesztése. A tanulók informatikát, angol és német nyelvet tanulnak magasabb óraszámban. 2008 szeptemberétől – a képzési szerkezet módosításával – évfolyamonként két nyelvi előkészítő osztály indul.

A korábbi műszaki állapot

A gimnázium épületét 1978-ban részlegesen felújították, 1997-ben pedig a főépület udvari homlokzata kapott új külsőt. A főépület belső felújítását és az udvar felőli külső falfelületek esztétikai festését 2006-ban elvégeztette az önkormányzat, és támogatást adott a tantermek festéséhez, otthonosabbá tételéhez a Fazekas Alapítvány is. A folyósok belső burkolását a hajdani Kölcsey művelődési központ épületének bontásából származó műmárvány-lapokkal oldották meg. A 2011-ben 118 éves főépület teljes külső homlokzata, nyílászárói és tetőszerkezete jelentős mértékű felújításra szorultak, nemcsak műszaki-esztétikai, de különösen energetikai szempontból. A pince a szigetelés hiánya miatt vizes, dohos, ezért kihasználatlan volt, bár egyik részében edzőterem működött. Az épületet akadálymentesen nem lehetett megközelíteni sem kívülről, sem belülről. Megfelelő parkolóhelyek sem voltak az épület környezetében.

A projekt eredményei

A gimnázium elavult állagú, műemléki védettségű főépületének balesetveszélyes, omló külső homlokzati vakolatát eltávolították, s a falakat újravakolták, a tetőszerkezet, a tetőfedés megújult, a homlokzati nyílászárókat kicserélték. Megtörtént az épület belső korszerűsítése is. Az akadálymentesítés keretében a mozgásukban korlátozottak számára elérhetővé vált az intézmény közszolgáltatásainak teljes köre. Ennek érdekében például az épület udvar felőli homlokzatához csatlakozó személyfelvonó épült. A projekt révén a gimnázium főépületének üzemeltetése a korábbinál energiatakarékosabb, gazdaságosabb, környezetkímélőbb lett. Az építési-felújítási munkák mellett korszerű taneszközök, bútorok, berendezések beszerzése és telepítése is megtörtént.