A cél csatlakozni a Szeretethídhoz

Pocsaj – A megmaradt fiatalság összefogása érdekében ifjúsági bibliaórákat tartanak a református egyháznál. Ezek inkább beszélgetések a Bibliáról, a fitalok vetik fel az őket foglalkoztató témákat.

Az egyház a fiatalokkal szeretne csatlakozni a Szeretethíd programhoz. Ebben közösségi feladatokat hajtanak végre szórakoztató módon.

Behívni az embereket a templomba

A pocsaji református egyháznál éppen imahét zajlik. Bara László Bihardiószegről, Balogh Barnabás Hosszúpályiból, Tolnay István esperes Nagykárolyból hirdetnek igét minden nap az istentiszteleten. Műsor és szavalat és ének is lesz ezeken az istentiszteleteken. Cél, hogy megszólítsák a templomba nem járó embereket is.

– Nagyné Kelemen Mónika –