A böszörményi legénypárbajokról is okulhatunk

Hajdúböszörmény – „A jogszolgáltatás története Hajdúböszörményben” című kiadványt a Város Napja rendezvénysorozat alkalmával, történelmi konferencia keretében mutatták be Hajdúböszörményben szeptember 14-én.

Az eseményen Kiss Attila, Hajdúböszörmény polgármestere; dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke; dr. Kahler Ilona, a Debreceni Törvényszék elnöke, valamint Szendiné dr. Orvos Erzsébet, a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár igazgatója köszöntötte a résztvevőket.

A konferenciát követően a Debreceni Törvényszék bíróságtörténeti kötetét dr. Bódiné dr. Beliznai Kinga jogtörténész, az ELTE docense ajánlotta az egybegyűltek figyelmébe.

A hajdúböszörményi jogszolgáltatás történetét feldolgozó tanulmánykötet a harmadik azon kiadványok sorában, melyek az Országos Bírósági Hivatal Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás Pályázatának támogatásával láttak napvilágot.

A 120 oldalas, képekkel gazdagon illusztrált könyvben szereplő tanulmányok a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, a Hajdúsági Múzeum, a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár és a Hajdúböszörményi Fióklevéltár munkatársainak kutatási eredményeit tárják az olvasó elé.

Husvéth András főlevéltáros Hajdúböszörmény történetét vázolja fel az Árpád-kortól 1944 végéig. Szekeres Gyula múzeumigazgató a böszörményi jogi népélet, népszokások egy érdekes színfoltját, a legénypárbajokat veszi górcső alá. Dr. Balogh Judit egyetemi docens Nagy Sándor tanulmányain keresztül mutatja be a 18-19. századi hajdúkerületi bíráskodást. A Hajdúböszörményi Járásbíróság megszervezésének és elhelyezésének történetét dr. Megyeri-Pálffi Zoltán egyetemi adjunktus dolgozta fel. A Hajdúböszörményi Királyi Törvényszék és a Hajdúböszörményi Királyi Járásbíróság kiemelkedő bíráinak életrajzát, pályafutását dr. Kovács Ilona főlevéltáros kutatása révén ismerhetjük meg. Varjasi Imre fióklevéltár-vezető az 1956-os forradalom utáni kádári megtorlások történetét vetette papírra. A kiadványból egy különleges jogtörténeti-nyelvtörténeti emlék, a „zsiványszótár” kifejezéseit is megismerheti az olvasó.

A könyvbemutatóhoz kapcsolódóan a hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeumban „Jogszolgáltatás-Jogfosztás” címmel időszaki kiállítás is nyílt, mely néhány héten át várja a látogatókat.

– Debreceni Törvényszék –