A liberális eszmék díja

Debrecen – Az Együtt Debrecenért
Egyesület idén is meghirdeti a Hevessy
József díjat. A kitüntetést olyan
tevékenységért ítélik
oda, mely elősegítette a liberális
értékek megőrzését
Debrecenben.

A bronzplakett átadása március
19-én lesz. A díjazottra február 28-ig
bárki tehet javaslatot, az egy oldalas
indoklást a hevessydij@gmail.com e-mail címre
vagy az Együtt Debrecenért Egyesület, 4028
Debrecen, Apafi utca 117 címre kell eljuttatni.