Új javaslat Maróthy György neve

Akt.:
A Református Kollégium történelem, matematika és retorika professzora volt.

Hetek óta közlünk leveleket (egyetértve Molnár Zsolttal, aki szerint „Talán nem olyan nagy baj az, ha nem csak utcai témákkal foglalkozunk”) a Kölcsey Központ koncerttermének névadása kapcsán. Bár, mint kiderült, hivatalosan nincs tervben az elnevezése, olvasóink, s különösen a Napló levelezési rendszere, az Agora tagjai körében érdeklődést és vitát váltott ki a téma. Hétfői számunkban (tegnap) Balogh József javaslatát közöltük, aki Gulyás Györgyről nevezné el a termet. Soraira a téma felvetője, Molnár Zsolt reagált: „…Mindenek előtt szeretném leszögezni, hogy korrektnek tartom Balogh József érveit. (Talán a XX. századi elsőségről volna érdemes eszmét cserélnünk Simonffy Emilre gondolva, aki még akkor is élt 19 évet és az alatt is tett egyet, s mást.) Megértem, hogy több ok miatt is pártfogolja Gulyás György nevének fölvételét. Az általa leírtakhoz hozzáteszem még, hogy a hajdani Szakiskola Gulyás Györgynek köszönhette Kodály Zoltán nevét, a Tanár Úr (nem szerette, ha Mesternek szólították) emlékezetes látogatásait és mindennek folyományaként az újabban sajnos hányatott sorsú Kodály Hagyatékot is. Ezzel együtt én nem javaslom nevének fölvételét, több ok miatt (az okok pontokba szedve keretes írásunkban olvashatók. a szerk.).

Magam továbbra is Dohnányi Ernőt javaslom névadónak. Ha ez semmiképpen nem megy, akkor megfontolásra ajánlom azt a debreceni születésű neves személyt, aki miatt azon sem kellene gondolkodni, hogy a tudósoké, vagy a zenészeké-e a Kölcsey Központ nagyterme. Ő ugyanis a Református Kollégium történelem, matematika és  retorika professzora volt. Továbbá a Kántus alapítója. Kodály eredetileg az ő nevét ajánlotta a sajátja helyett a Szakiskolának. Maróthy Györgynek hívták…”

 Az elvetés okai

Molnár Zsolt a következő okok miatt nem javasolja, hogy a Kölcsey Központ nagyterme Gulyás György nevét kapja

1. Ha a Debreceni Egyetem  Szabó Magda nevének márványtáblán történő megörökítését túl korainak tartja (még nem mérte meg eléggé az idő), mit mondjunk ebben az esetben? Az, hogy valaki három, vagy tizenöt éve hunyt el, az ebből a szempontból nem nagy különbség. 

2. Való igaz, hogy a konfliktusok emlékei idővel a feledés homályába merülnek. Azonban tapasztalatból tudom, hogy ez még egy kicsit odébb van…

3. Gulyás igazgató úr emlékét az általa egykor vezetett kórus és a főiskola utódintézménye méltó módon ápolja. Nem is olyan régen a Debrecen Kultúrájáért Alapítványtól posztumusz díjat kapott. Sírján pedig a különböző évfordulókon, fontosabb alkalmakkor mindig megjelennek az emlékezés virágai és koszorúi. (Rendszeresen ott járok el előtte.) Debrecen nem felejtette el, és szerintem nem is adósa neki.

4. Nem csak a Debrecenhez kötődő nagyságaink neveit igyekszünk megörökíteni, hanem nemzeti nagyságainkét is.