Ökopedagógia és ifjúságnevelés

Ökopedagógia és ifjúságnevelés
A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola történetében most köszöntheti először habilitált doktori címmel rendelkező oktatóját és kutatóját Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona professzor emerita személyében.

A nagy múltú intézmény szakmai-tudományos szaktanácsadója az Eötvös Loránd Tudományegyetemen idegen nyelven megtartott, „Az iskola fejlesztő hatása a fenntartható fejlődés megvalósításában” címmel, nyilvános előadás keretében védte meg a hazai és a nemzetközi tapasztalatokra alapozott vizsgálati eredményeit. Értekezésének középpontjába a felnövekvő nemzedék európai uniós elvárásokhoz igazodó ember gondolkodását állította, hangsúlyozva a felnövekvő generációk iránt érzett felelősségtudat fontosságát.

Kiemelt jelentőségű

Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona a hazai neveléstudományban a hiánypótló iskolai feladatok között kiemelkedő szerepet tulajdonít a környezettudatos magatartásra való nevelésnek, a természet és az ember harmonikus viszonyának, a városokon túlmutató szociálisan életképes iskolarendszernek. Az alternatív pedagógiában kiemelt jelentőségűnek tartja az interkulturális nevelést, a globalizáció adta kihívásoknak való megfelelést. A fenntartható fejlődés stratégiájában, az emberi erőforrások tudatos kimunkálásában nélkülözhetetlennek tarja a tapasztalati tudáson nyugvó, cselekvésközpontú, konstruktív tanítás-tanulási folyamatot.

Csak úgy lehetséges

A professzor szerint mindez csak úgy lehetséges, hogy a fenntartható fejődés ideológiája, már az iskolarendszer fejlesztő hatásába beépül. A reál és a humántudományok egyaránt szolgálják a gazdasági prosperitást és a társadalmi kohéziót, hiszen a környezeti válságok megelőzése nem csupán egy szűkebb nemzeti összefogást kívánó feladat, országhatárokon átívelő parancsoló szükségszerűség – mutatott rá Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona, a debreceni iskolakultúra nemzetközileg elismert jeles személyisége.