Én, Károli Gáspár – monodráma a stúdiószínházban

Én, Károli Gáspár – monodráma a stúdiószínházban

Debrecen – Tóth-Máthé
Miklós monodrámájának
február 26-ai ősbemutatóján
– melyet a Biblia éve alkalmából
tűzött műsorra a Csokonai
Színház – Kóti
Árpád színművész
pályára lépésének 50.
évfordulóját is
üdvözölhetjük.

Tóth-Máthé
Miklós

monodrámájának
ősbemutatója több
szempontból jelentős esemény a
Csokonai Színházban. Károli
Gáspár szerepét
Kóti Árpád
pályára lépésének 50
éves évfordulóján
játssza el, és – a debreceni szerző
legnagyobb örömére – darabjának
ősbemutatója a Biblia évének
alkalmából került a
színház műsorára.


„Először regényt írtam a
bibliafordító
prédikátorról
„Megszámlálta futásodat”
címmel, később abból
„emeltem” ki a monodrámát. Mintha
maga a hősöm, Károli
Gáspár akarta volna így, hogy
minden regényes
mellékösvényt
kerülve egyetlen nagy monológban mondhassa
el annak a négy esztendőnek a
történéseit, amíg
élete főművén a teljes
Szentírás magyarra
fordításán munkálkodott.


Most már én is úgy érzem,
hogy Károli
megidézéséhez ez a
vallomásos forma a kifejezőbb. A
regény
távolságtartásával szemben
itt módjában áll megosztani
velünk a gondolatait,
vívódásait, láttatni
hitének erejét, hogy ezáltal a ma
embere is meggyőződhessen egy korszakos
jelentőségű vállalkozás
egyedi voltáról.”


(Tóth-Máthé Miklós)


„Akik rágalmazásra születtek,
azokkal nekünk nincs mit szólnunk. Azokon
páncél az irigység, abban
járnak, kelnek, és mivel a talentumuk
kevés ahhoz, hogy nagy dolgot cselekedjenek,
ezért indulataikból csak
vádaskodásra futja. Kegyelmedék
jól tudják, hogy én még
lélegezni is csak magyarul tudok, azonban
egyfelőli szerb származásomat sem
tagadtam soha. Mikor jön már el azon
idő, hogy a magyart nem a vérük, de a
cselekedeteik szerint ítélik meg?”


(részlet a monodrámából)

www.csokonai.szinhaz.hu