Élő közvetítés a megyei közgyűlésről

2010. április 30-án délelőtt 9.00 órakor kezdte meg ülését a megyei közgyűlés a Megyeháza Árpád termében.

 NAPIRENDI JAVASLATOK:
1.        Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei 2009. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról
2.        Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2009. évi egyszerűsített beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés elfogadására
3.        Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei 2009. évi ellenőrzésének tapasztalatairól
4.        Előterjesztés költségvetési rendelet módosítására, valamint alapítványok támogatására
5.        Beszámoló önkormányzati társulások 2009. évi tevékenységéről
6.        Előterjesztés a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemények kiadására
7.        Előterjesztés pályázatok benyújtására, kiírására