Élettársát bántalmazta Derecskén

A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 2009. október 1-jével lépett hatályba, amely az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelését a Rendőrség hatáskörébe utalta.

Hajdú-Bihar megyében a törvény hatályba lépését követően 2009-ben 10, ebben az évben 13 esetben került sor ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére. A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság Derecskei Rendőrőrs rendőreinek az elmúlt napokban is alkalmazni kellett ezt a törvényi lehetőséget.

Egy derecskei asszony kérte a rendőrök segítségét, mert élettársa őt és testvérét aznap több alkalommal is bántalmazta.  A helyszínen intézkedő rendőrök megállapították, hogy a törvényben foglalt feltételek fennállnak, azaz alkalmazható az ideiglenes megelőző távoltartás jogintézménye. A rendőrség a bíróságon kezdeményezte a megelőző távoltartás elrendelését valamint a férfi ellen súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt büntető eljárás indult.     

Háttér információk:

A Rendőrség az ideiglenes megelőző távoltartást 72 órára rendeli el, ha a konkrét ügy összes körülményéből, így különösen a bántalmazó és a bántalmazott által előadott tényekből, a hozzátartozók közötti erőszak helyszínéből, a hozzátartozók közötti erőszakra utaló jelekből, a bántalmazó és a bántalmazott magatartásából és egymáshoz való viszonyából a hozzátartozók közötti erőszak elkövetésére megalapozottan lehet következtetni. 

Akivel szemben ideiglenes megelőző távoltartást, illetve megelőző távoltartást rendeltek el, a távoltartás hatálya alatt köteles magát távol tartani a bántalmazottól, a bántalmazott életvitelszerű tartózkodására szolgáló ingatlantól, a határozatban megjelölt más személytől, és  tartózkodnia kell attól, hogy a bántalmazottal közvetlenül vagy közvetve érintkezésbe lépjen. 

A rendőrség az ideiglenes megelőző távoltartó határozatot haladéktalanul, a helyszínen, amennyiben a bántalmazóval szemben az előállítás rendőri intézkedést alkalmazza az előállítás időtartamának lejártáig hozza meg. A rendőrség az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésével egyidejűleg a határozatot megküldésével, az arra illetékes helyi bíróságnál kezdeményezi a megelőző távoltartás elrendelését. 

Aki az ideiglenes megelőző távoltartó határozatban meghatározott szabályokat megszegi, elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 139/B. §-a szerint.