2010, vagy ahogyan Kínában mondanák: a fém Tigris éve

2010, vagy ahogyan Kínában mondanák: a fém Tigris éve
Hogy ez mit jelent nekünk? És egyáltalán: mi, az, hogy fém Tigris?

Kevesen tudják, de a kínai asztrológia – az évváltástól eltekintve – hasonló zo-diákussal dolgozik, mint a nálunk ismert káldeus módszer. Ugyanúgy 12 hónapot – és így 12 csillagjegyet – különböztet meg.
Magyarán szólva a kínai jegyek megfeleltethetők a káldeus zodiákusnak: a Tigris például a Vízöntő, míg a Nyúl a Halak, a Sárkány a Kos és így tovább. A különbség csupán abban rejlik, hogy a „keleti” asztrológia (a rendszer ugyanis inkább a buddhista filozófiához tartozik, semmint Kínához, bár kétségtelenül onnan ered) az évjóslatnak is nagy jelentősé-get tulajdonít, amit szintén egy-egy égövi jegy analógiájára épít.
 
Az új év kezdetét könnyű meghatározni: a téli napfordulót követő második újhold-hoz, vagy még egyszerűbben mindig a Tigris (Vízöntő) jegyébe eső újholdhoz kapcsolódik, azaz idén február 14-ére esik, és az év is a Tigrishez kötődik. Az évek egyébként ugyanolyan periodicitásban követik egymást, ahogyan a hónapok, tehát 12 évente körbejár a 12 jegy, és kezdődik elölről. Igaz, a keleti asztro-lógia még „megfejeli” mindezt az öt elem tanával: miszerint hozzárendel minden évhez egy-egy elemet – idén a Tigrishez a fémet -, és így árnyalja a jóslat je-lentését, de ennek megértéséhez már igencsak szakavatottnak kell lennünk.
 
Elég, ha megértjük az állatok szimbolikáját. (Aki járatos a nyugati asztrológiában, bátran értelmezze a csillagjegyekkel való párhuzamot is!) Tudnunk kell, hogy a keleti ember szoros kapcsolatban él a természettel, mindent megfigyel: az eget, a szelet, a vizet, vagy akár az állatok viselkedését. A 12 állat kiválasztása ugyan mitikus eredetű (hol Buddhához, hol Jáde császárhoz köti őket a legenda), de ez a kiválasztás nagyon is tudatos volt, jellemük, tulajdonságaik mind egy-egy karakteres személyiségjegyet képvisel (gondoljunk csak arra, milyen jól meghatározható egy ló vagy egy kutya jelleme!). Igen, a kínai asztrológia alapszimbológiája – minden keleti misztérium ellenére – sokkal kézzelfoghatóbb, mint az európai, mitológiai példákkal kevert csillagjegyeké: csak ismerjük meg az állatot, és vonjunk párhuzamot.
 
Visszatérve az idei évre (és eljátszva az előző gondolatmenettel), a Tigris egy fenséges, tekintélyt parancsoló csúcsragadozó, aki példátlan tiszteletnek (és rettegésnek) örvend, ugyanis a természetben nincs igazán ellensége. Nagy szabad-ság- és területigényű, független, vakmerő állat, akitől a kegyetlenség sem áll távol (azon kevés ragadozó közé tartozik, aki nemcsak élelemszerzésből, de „kedvtelésből”, vagy hatalomfitogtatásból is öl.) Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a macskával rokon: bájos és bámulatra méltó, nagyon játékos, és odaadó, gyengéd, ám ha kell, harcias anya.
 
Évjóslatként értelmezve, és párhuzamot vonva, a 2010-es esztendő bővelkedik majd kitörési kísérletekben, kiugrási lehetőségekben, a vezetői pozíciókért folytatott harcban – és így sajnos erőszakban is. Mind a politikában, mind a gazdasági életben szélsőséges változások várhatók: hatalmas sikerek, és komoly veszteségek. Az év személyes hatása jobban érthető, ha tekintetbe vesszük, hogy mi magunk milyen jegyű évben születtünk – ezekre a jóslatokra A Tigris éve cikkünkben részletesen kitérünk -, de általános tanácsként elmondható: legyünk résen! Figyeljük, hogy mi jön szembe, hova lépünk, mi lehet a háttérben – ne felejtsük el a veszélyt, de ha úgy hozza az élet, harcoljunk bátran, akár egy tigris!
 
SZA
 
Ha érdekli, mit hoz a jövő, hívja jósainkat!
            06 90 602 027
A hívás díja: 475 Ft / perc (bruttó)
 
Klikkeljen ide, és válogasson jósaink közül! – ezoteria.mon.hu
Címkék: , ,