1956 mártírjainak áldozata a hazáért

Dr. Bárány Ottóné Badi Györgyi és Oláh László megkoszorúzza a kitelepítettek emléktábláját
Dr. Bárány Ottóné Badi Györgyi és Oláh László megkoszorúzza a kitelepítettek emléktábláját - © Fotók: Magánarchívum
Debrecen – Nagy Imre, Maléter Pál, Gimes Miklós és Szilágyi József, Losonczy Géza hazáért hozott áldozatára emlékezünk június 16-án. Olvasói levél.

Nagy Imre miniszterelnök s mártírtársai kivégzésének 60. évfordulóján nemcsak meghajtjuk fejünket, de lélekben térdre borulunk vértanúink erkölcsi szilárdsága és lelki nagysága előtt, amellyel az elvfeladó opportunizmus, a gerinctelen meghunyászkodás helyett mindannyian a legtöbbet, életüket adták nemzetünkért, s kitartottak a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméi mellett.

Tagépítő munkánkban törekszünk minél több fiatal bevonására.” Oláh László

Emlékezzünk azokra a hősökre is, akik más, velünk rokon sorsú népek fiaiként vagy lányaiként adták életüket a demokráciáért és a szabadságért!

Az emlékeket kegyelettel őrzi és ápolja a Nagy Imre Társaság (NIT).

Hősi emlékezet – személyesen

A NIT csaknem negyedszázados hajdú-bihari szervezete rendezvényei közül kiemelkednek mártírjaink kivégzésének évfordulójáról történő megemlékezések, tudományos konferenciák, amelyek közül is jelentős volt a MTA és a Nagy Imre Társaság országos jellegű tudományos ülésszaka „Nagy Imre és a magyar vidék” címmel.

A forradalom 60. évfordulója tiszteletére „Emberi sorsok Debrecenben, 1956 tükrében” című interjúköteteinket jelentettük meg.

Rendezvényeink sorában kiemelkedő jelentőségűek voltak a szervezetünket meglátogató, a forradalomban és szabadságharcban vezető szerepet játszó hősök és mártírjaink hozzátartozóinak látogatásai.

a-nit-tatabanyai-szervezetenek-vezetoi-d
Dr. Bárány Ottóné Badi Györgyi és Oláh László megkoszorúzza a kitelepítettek emléktábláját.

Néhai Kopácsi Sándor nyugállományú rendőr vezérőrnagyot, Gyenes Juditot, Maléter Pál mártír honvédelmi miniszter özvegyét, Nagy Imre leányát, Nagy Erzsébetet és férjét, Vészi Jánost is fogadtuk.

A mártír miniszterelnök unokái – Jánosi Katalin és Ferenc – látogatásáról és megrázó visszaemlékezéseikről Filep Tibor a Hajdú–bihari Naplóban a nagyközönséget is tájékoztatta. Dr. Szilágyi Júlia látogatása azért különösen kedves nekünk, debrecenieknek, mert édesapja, Szilágyi József a Debreceni Református Gimnázium és a Tisza István Egyetem jogi karának eminens diákja, Nagy Imre miniszterelnök személyi titkára volt.

A nemzeti kisebbségekért

Ebben az évben együttműködési szerződést kötöttünk a Rákóczi Szövetség helyi szervezetével. Tagjaink 93 százaléka aláírásával is csatlakozott a Minority SafePack európai polgári kezdeményezéshez, amely véleményünk szerint is hatalmas lehetőség az őshonos nemzeti kisebbségek számára.

Ez történelmi jelentőségű esély, hogy a nemzeti kisebbségek védelme a jelenleginél jóval nagyobb hangsúlyt kapjon az Európai Unióban.

Dr. Bárány Ottóné Badi Györgyi, a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesület elnökségi tagja – egykori kitelepített – emlékeinek felidézésével és koszorúzással emlékeztünk meg ez év tavaszán a Jó Pásztor ökumenikus templomban 1950 és 1953 között a Hortobágy különböző helyeire elhurcolt, mintegy 10 ezer ártatlan ember és családjaik szenvedéseiről.

…lélekben térdre borulunk vértanúink erkölcsi szilárdsága és lelki nagysága előtt” Oláh László

Hajdúböszörmény hetilapjában, a „Szabadhajdú” május 18-i számában megjelent felhívásunkra már eddig is többen jelentkeztek segítési, csatlakozási szándékkal.

Folytatódjék a kutatás!

Tatabányai testvérszervezetünk tagjai május 14-i látogatásuk alkalmával elismerően nyilatkoztak Debrecen fejlődéséről, arról a sokoldalú munkáról, amelyet a város vezetői és lakói végeztek a „Debrecen 2023 – Európa Kulturális Fővárosa” pályázat megvalósításában.

Támogatásukról biztosították Debrecent a pályázat elnyerésében.

Úgy gondolom, hogy a negyedszázados évfordulónkat úgy tudnánk méltóan megünnepelni, ha a megyénk több településén is megalakulna a Nagy Imre Társaság helyi szervezete, azok a munkacsoportok, amelyek Nagy Imre és 1956 szelleméhez méltóan szerepet vállalnának e korszak dokumentumainak, tárgyi emlékeinek összegyűjtésében és esetleg élő személyiségeinek felkutatásában.

hortobagy-templom-dr-barany-ottone-badi
Hortobágy, templom. Dr. Bárány Ottóné Badi Györgyi egykori kitelepített visszaemlékezése

Ezek segítségével is lehetővé váljon torzításmentes, reális történelmi képet kialakítani elsősorban az elkövetkezendő korszak nemzedéke számára!

Szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának, vagy bármilyen módon támogatnák az egyre több helyen megalakuló Nagy Imre Társaság munkacsoportjainak tevékenységét! Tagépítő munkánkban törekszünk minél több fiatal bevonására.

Rejtett kincsek nyomában

Sajnos az idő múltával a forradalomban részt vevők és azt az időszakot átélő emberek egyre kevesebben lesznek, ezért ez a gyűjtőmunka egyre nehezebb lesz!

Településeinken még sok családban találhatóak „rejtett kincsek”, visszaemlékezésekkel, vagy eddig ismeretlen dokumentumokkal is rendelkezhetnek, amelyek felkutatása, és közkinccsé tétele igen fontos lenne mindannyiunk számára!

– Oláh László, a Nagy Imre Társaság Hajdú-Bihar megyei elnöke –


A megyei szervezet

  • A jövő esztendőben negyedszázados évfordulóját ünneplő NIT Hajdú-Bihar Megyei Szervezete – akkor még 16 fős tagsága – Földvári Rudolf kezdeményezésére az 1994. április 15.-i alakuló gyűlésén elnöknek dr. Darin Sándort, alelnöknek Mervó Zoltánt, gazdasági vezetőnek pedig Takács Lászlót választotta meg.
  • A szervezet tisztségviselőinek személyében az idők folyamán változások következtek be.
  • Napjainkban a szervezet elnöke Oláh László nyugállományú alezredes, alelnöke Csiszár Mihály, gazdasági vezető Deli Edit.
  • Tiszteletbeli elnöke: Mervó Zoltán egykori 56’-os elítélt, a szervezet egyik alapítója.
  • Jelenlegi taglétszáma 28 fő.

Háttér

A Nagy Imre Társaság (rövidítve NIT) törvényesen bejegyzett egyesület, 1992. november 30-án alakult.

A társaság célja Nagy Imre mártír miniszterelnök emlékének ápolása, életművének tanulmányozása és minél szélesebb körben történő terjesztése.

Céljait különböző rendezvényekkel, konferenciákkal, előadásokkal, emléktúrákkal, diákvetélkedők, koszorúzási ünnepségek szervezésével, illetve azokon történő részvétellel, kiadványok megjelentetésével szolgálja. Jelentős érdemei vannak a Nagy Imre és harcostársai tiszteletére létesített emlékhelyek (szobrok, emléktáblák, róluk elnevezett közterületek) kezdeményezésében. Időszakos kiadványa Örökségünk címmel jelenik meg.

Feladatának tekinti az 1956. évi forradalom és szabadságharc mártírjai és hősei, valamint a lefolytatott koncepciós perek áldozatai emlékének életben tartását.

A NIT országos hatáskörű egyesület, mely jelenleg tizenhárom helyi szervezettel (Békéscsaba, Budapest, Csongrád, Debrecen és Hajdú-Bihar megye, Győr és Környéke, Jászberény, Kaposvár és Somogy megye, Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Szabadka-Délvidék, Szeged, Tatabánya, Veszprém megye) rendelkezik.

Jelenlegi országos elnöke Balahó Zoltán történész, muzeológus, a Magyar Nemzeti Múzeum legújabb kori gyűjteményének kutatója.

A társaság működésének alapelvei az önkéntesség, egyenjogúság, demokratizmus, szolidaritás, nyilvánosság, közéleti tisztaság és felelősség.

Céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesületekkel és szövetségekkel, amelyek segítik a társaság eredményes működését és céljainak megvalósítását.

Alapszabályzatának szellemében a napi pártpolitikát mellőzve, elsősorban a hagyományőrzésre helyezi a hangsúlyt.

Köszönet

– Ez alkalommal is köszönetet kell mondanom Hajdú-Bihar megye és Debrecen város vezetőinek, civil szervezeteknek azért a támogatásért, amelyet tevékenységünkhöz eddig is nyújtottak, az írott és elektronikus sajtónak pedig a szervezetünkről megjelentetett tudósításokért. Bízom, és a továbbiakban is törekedni fogunk a további jó kapcsolatokra! – írja Oláh László